آموزش ثبت نام فارکس – داستان زنان و مردان اهل سوریه از سیاه چاله‌های جناح تروریستی النصره

تعدادی از افرادی که از زندان گروههای تروریستی و جناح النصره در ادلب آزاد گردیده اند ; روزهای زندان و انتقال از زندانی به زندان دیگر را سه سال سیاه تعریف می نمایند ;
تنی چند از افرادی که از بند گروههای تروریستی و جناح النصره در ادلب آزاد شدند ; سه سال اسارت خویش را سالیان سیاه تعریف می نمایند که تحت شکنجه قرار داشته و از زندانی به زندان دیگر در میان غانه و حارم منتقل می شدند و عاقبت نامعلومی داشتند ;

( جعفر ( برنا 26 ساله اهل سوریه دراین مورد می گوید ; تروریست های جناح النصره موجوداتی آدم نما و راهزن و مدعا مردانگی می‌باشند ; آن ها زنان را با شلنگ های آب ذیل کتک گرفته و مدعا اجرای شریعت الهی می‌باشند ; ; آفریدگار را شکر که اکنون داعش و النصره و گروههای دیگر تروریستی به جان نیز افتاده اند ;

این تروریست ها از کشورهایی نظیر ازبکستان ; ترکیه ; ترکمنستان ; افغانستان و پاکستان بودند و با وسایلی مارا تحت توشه کتک می گرفتند که هیچ بشر عاقلی از آن برای ضرب و شتم به کارگیری نمی‌کند تا جایی که یک بچه معصوم را به گناه این که درخواست شیر کرده بود ; با یک میله فلزی به قتل رساندند ;

وی با لحنی پراندوه که حاصل یاد‌آوری روزهای زندان است ; می گوید خدواند مجازاتشان نماید ;

فارکس چنگال فارکس چه روزهايي تعطيل است فارکس چيست فارکس چيست ويکي فارکس چيست ويکي پديا فارکس حرام

 

( اسعد ( یک مرد 30 ساله است که می گوید ; برادرم را به اتهام رابطه با دولت با خونسردی پیش چشمانم کُشتند ; من را به اتاقی بردند که ظرفیت هفت نفر را نیز ندارد ; تعداد ما بالغ بر 28 نفر بود ; وضعیتمان مشابه ستوران در اسطبل بود ; علاوه بر این تنی چند از اعضای داعش را که به اسارت گرفته شده بودند ; به بند ما آوردند تا هر لحظه ما‌را به سربریدن تهدید نمایند ; ; چیزی نمی دیدیم چون با یک تکه پارچه سیاه چشمانمان را بسته بودند ;

وی ادامه میدهد ; دیوانگی آن‌ها وقتی به نقط ی اوج رسید که عملیات ارتش سوریه در درعا آغاز شد و از آن زمان شکنجه و کتک و پاشیدن هر ساعت آب داغ در انتظارمان بود ; ادب و در اختیار گرفتن خویش را از دست داده بودند چون خبرهای پیشروی نیروهای ارتش در جنوب به گوششان می رسید ;

( ام ملاذ ( زن 45 ساله ای است که در حارم به اسارت جناح النصره در آمد ;

وی می گوید ; ابتدا منرا به یک سلول انفرادی بردند و یکی‌از سرکردگان تروریست ها به اینجانب اظهار کرد یا این که با یک کدام از ما وصلت کن یا این که کارگر یک کدام از فرماندهان خواهی شد ; اینجانب ماندن در زندان و خدمتکاری را گزینش کردم ; زایر ظلم و ستم و این‌که با ما مثل کنیز و مستخدم اخلاق میشد ; مزه تلخ معاش را چشیدم ;

فارکس حرفه اي فارکس حرفه اي اپارات فارکس حرفه اي روزبه افشاري فارکس حرفه ايي فارکس حلال فارکس حلال است

 

( ابومحمد ( 67 ساله هم از یکسال و چهار ماه اسارت در زندان یک تیم مغربی می گوید و این که به عقیده آن ها هر ( علوی ( بت پرست و جاهل و بی بها است ; اینها را وارد مغزشان کرده بودند و به عذر و بهانه این‌که اینجانب یکی تروریست های آن‌ها را کشته بودم ; حکم قتلم را صادر کردند ولی قسم خوردم که هیچ کس را نکشته ام و کارمند کارگاه شکر بودم ; بعد به اتهام کار برای دولت شکنجه ام کردند ;

ما‌را به سردابی بردند که نور و روشنایی و هوا نداشت و هر روز دو لقمه نان به ما می دادند که زنده بمانیم که‌این نان نیز گهگاه آلوده و کثیف به فضله بود ; از هراس این‌که یک توشه دیگر گرفتارشان نشوم چیزی نخواهم گرفت ; ; جنایت هایی که شاهد بودیم به عقل انسان نمیرسد ;

( علی ( 27 ساله هم در حالی که اشک می ریزد از ارتش و بشار اسد قدردانی می نماید که آنان‌را از بیش تر از سه سال زندان نجات دادند و می گوید ; سه عضو خانواده ام را که پیش چشمانم به دست شخصی به اسم ( مصعب العراقی ( شکنجه می شدند ; از دست دادم ; ; ما برایشان گوشت می پختیم و برای این که از آن نخوریم پاسبان داشتیم و گونه های غذاها را مهیا می کردیم در حالی که تنها نان کم آب می خوردیم ;

او خطاب به تروریست های النصره می گوید ; با تفنگم و به همراه نیروهای ارتش سوریه به ادلب پیش شما گشوده خواهم گشت ; دیگر یکسری سال صرفا نخواهم بود ; ای مدعیان اسلام! ; اسلام از شما مبراء است ;

قصه سالیان مشقت بار زندان هم محلی اشتبرق در