آموزش مفهوم حاشیه سود در تحلیل بنیادی

< بروکر آلپاری >

 

 
به‌طورکلی حاشیه سود برابر است با نسبت سود به فروش کمپانی . 

سود عملیاتی به تفاوت سود ناخالص و هزینه‌های عملیاتی ( عمومی , اداری , توزیع , بازاریابی و فروش ) اشاره دارد . نسبت سود عملیاتی به فروش همان حاشیه سود عملیاتی می‌باشد که در حقیقت به کنترلهزینه‌های عملیاتی در فرآیند سودآوری کمپانی می پردازد و بیان کنده این است که هرچه این نسبت فراتر باشد میزان سودآوری کمپانی و توان آن در کاهش هزینه‌های عملیاتی بیشتر است . 

سود خالص نیز به تفاوت سود عملیاتی با اقلام خالص درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی ( مانند درآمدها و هزینه‌های مالی , سود و زیان فروش دارایی‌ها ) و مالیات اشاره دارد . در حقیقت سود خالص میزان باقی مانده از سود کمپانی پس از کسر همگی هزینه‌هاست . 

نسبت سود خالص به فروش نیز همان حاشیه سود خالص می‌باشد که در حقیقت به کنترل هزینه‌های غیرعملیاتی در مراحل سودآوری کمپانی می پردازد و هرچه این نسبت بیشتر باشد بیانگر بالاتر بودن میزانسودآوری کمپانی و توان آن در کاهش کل هزینه‌های کمپانی و همان همت بالای آن است . 

نمونه : برای محاسبه حاشیه سود خالص و عملیاتی , آخرین صورت سود و ضرر و زیان ( ۳ماهه ۹۴ ) شرکت ایران‌خودرو را استخراج کرده‌ایم : 

حاشیه سود خالص شرکت برابر است با سود خالص تقسیم‌بر فروش : 

۱۴۲۰۳۰/۳۱۲۵۳۳۲۰=۰٫۴۵ % 

حاشیه سود عملیاتی شرکت برابر است با سود عملیاتی تقسیم‌بر فروش : 

۲۲۵۹۲۴۰/۳۱۲۵۳۳۲۰=۷٫۲ %