استراتژی شکست نوسان شبکه دوبل 

< بروکر alpari >

 

چکیده http://alforex.ir

استراتژی ناکامی نوسان کانال دوبل , برخلاف طولانی بودن عنوان , روشی ساده است که مطلوب هر تایم فریمی است و اندیکاتور RSI و میانگین متحرک نقش مهمی در‌این استراتژی دارد . صرفا کافی است حداکثر و حداقل ( High and Low ) میانگین متحرک‌ها را تهیه و تنظیم فرمائید . 

 استراتژی شکست نوسان کانال دوبل برای هر پلتفرمی و در تایم فریم ۱۵ دقیقه ( M 15 ) و بالاتر مطلوب است . 

 

اندیکاتورها :

 ■  RSI ) 11 )   با   Level 56 و Level 35 

حداکثر ( High ) میانگین متحرک معمولی ۲۰ ( SMA 20 ) 

حداقل ( Low ) میانگین متحرک معمولی ۲۰ ( SMA 20 ) 

حداکثر ( High ) میانگین متحرک معمولی ۵ ( SMA 5 ) 

 حداقل ( Low ) میانگین متحرک معمولی ۵ ( SMA 5 ) 

 

چه هنگامی وارد پوزیشن خرید می‌شویم : 

اگر خط حداکثر میانگین متحرک ساده ۵ ( SMA 5 ) بالای خط حداکثر میانگین متحرک معمولی ۲۰ ( SMA 20 ) باشد و RSI ( 11 ) بالای ۶۵ باشد , می‌توان وارد پوزیشن خرید شد . 

 

چه زمانی وارد پوزیشن فروش می‌شویم : 

در صورتیکه خط حداکثر میانگین متحرک ساده ۵ ( SMA 5 ) زیر خط حداقل میانگین متحرک معمولی ۲۰ ( SMA 20 ) باشد و RSI ( 11 ) پایین ۳۵ باشد , می‌توان وارد پوزیشن فروش شد . 

با این وجود اگر ارتفاع کندل گشوده شدن قیمت , دو برابر کندل پیشین باشد , نبایستی پوزیشنی گرفته شود . 

حد ضرر ( SL ) :  هنگام مفتوح کردن پوزیشن خرید , حد ضرر ( SL ) را روی حداقل میانگین متحرک معمولی ۵ ( SMA 5 ) بگذارید . هنگام پوزیشن فروش , حد ضرر را روی حداکثر میانگین متحرکمعمولی ۵ ( SMA 5 ) قرار میدهیم . 

زمان خروج :  در پوزیشن خرید , حد سود ( TP ) را زمانی که RSI ( 11 ) زیر ۶۵ قرار گرفت , و برای پوزیشن فروش هنگامی که RSI ( 11 ) بالای ۳۵ رفت , قرار دهید . 

راهکار شکست نوسان کانال دوبل 
  

مولف و ترجمه کننده : خانم هانیه عظیم زادگان