دلار گران و خطرات ساخت

افتتاح حساب فارکس – دلار گران و خطرات ساخت

فارکس

دلار گران و خطرات ساخت | هشدار یک اقتصاددان در رابطه تعطیلی ایجاد به دلیل دلار گران
با نرخ دلار فعلی , بخش اعظمی از ساخت کنندگان پوشاک در کشور‌ایران نمی توانند با چین رقابت نمایند و می بایست ایجاد را متوقف نمایند . ایجاد کارگاهی پوشاک با صد نفر کارمندان با نرخ تازه دلار , فاقد توجیه اقتصادی است .

محمد حسین ادیب با اشاره به تبعات ارتقاء نرخ ارز در هفته های اخیر نسبت به تعطیلی واحدهای تولیدی سرزمین هشدار داده است . او با بررسی حالت مالی تولیدکنندگان پوشاک که سهم دوچندان بالایی در اشتغال خرد دارا هستند , تاکید کرد , ارتقاء بها تامین مواد اول ماننده پارچه هزینه تمام شده کالای آخری را ارتقاء داده و این زمینه رقابت پذیری سازنده داخلی نسبت به حریف فرنگی مخصوصا چینی را به شدت کاهش می‌دهد .

 

نوشته بدون نقص بررسی این آنالیز گر مساله اقتصادی پیرو قابل مشاهده میباشد .

افتتاح حساب فارکس

تولیدکنندگان پوشاک , در حالتی که با دلار 8000 تومان پارچه خریداری نمایند و آن را به پوشاک تبدیل نمایند قدرتمند به فروش نیستند دلار پارچه خریداری را می بایست 6000 تومان محاسبه نمایند تا پارچه بعداز تبدیل به پوشاک قابل فروش باشد . بازار پوشاک کشش دلار بیش تر از 6000 تومان را ندارد .

قطعات ماشین هم فقط با دلار 6000 تومان کشش فروش موجود هست , وارد کننده ای که قطعات اتومبیل را با دلار ٨هزار تومان وارد نماید با این نرخ کارکشته به فروش نیست .

 

فعالین اقتصادی که اکنون با دلار 6هزار تومان محصول خویش را می‌فروشند در سطح آن‌گاه هنگامی خواستند آن را جایگزین نمایند کارکشته به جایگزینی نیستند .

در فعالیت آنچه که دارااست رخداد می افتد در خصوصحدود 70درصد کالاهایی که منشأ ارزی داراست , اختلاف فی مابین قیمت فروش مال و قیمت جایگزینی آن است در خصوص70 درصد کالاها با منشاءارزی , بها جایگزینی 25 درصد بیش تر از قیمت فروش است .

 

چرا فعالین اقتصادی بر پایه ی قیمت جایگزینی با خسارت 25 درصدی فعالیت می کنند؟سه استدلال دارااست :

استراتژي معاملاتي در بورس ايران استراتژي معاملاتي در فارکس استراتژي معاملاتي رابرت ماينر استراتژي معاملاتي سپيدار استراتژي معاملاتي سهام استراتژي معاملاتي فارکس استراتژي معاملاتي گن

1 – چند حسابداری هزینه تمام شده ندارند و دارا هستند با ضرر می‌فروشند البته متوجه نیستند

2 – گروهی بدهی دارا‌هستند و برای پرداخت بدهی و پاس شدن ارزیابی مبادرت به پایین فروشی می نمایند
نسبتاً تعداد فعالین اقتصادی در هر قسمت سه برابر دهه قبلی شده و رقابت برای فروش , حداکثری است , رقابت سنگین وزن برای فروش و فشار هزینه روان ( پرداخت حقوق , اجاره و . . . ) چندین را ناچار به فروش کرده تا هزینه روان خویش را پرداخت نمایند و بازارفقط کشش دلار , 6هزار تومان را داراست .

3 – توده ای ارزان خرید دارا‌هستند و بادلار ارزان خیس خریده اند .

 

فیض گیری :

به نسبتی که دلار گران می گردد ارزش کالاها گران نمیشود و اختلاف می بایست با افزایش تراز منفعت وری جبران شود . بعضی از واحدها می‌خواهند با سود وری در سطحی که دلار , 3800 تومان بود به کار ادامه دهند که ممکن نیست , دلار فعلی اذن ادامه کار در تراز فایده وری پیشین را نمی دهد این نوع می بایست بازار را ترک نمایند .

 

با ( نرخ ) دلار فعلی , بخش اعظمی از ساخت کنندگان پوشاک در کشور ایران نمی توانند با چین رقابت نمایند و بایستی ایجاد را متوقف نمایند ایجاد کارگاهی پوشاک با صد نفر کارکنان بانرخ نو دلار , فاقد توجیه اقتصادی است .
خرید از دبی گران خیس از خرید از مبادی حیاتی نظیر چین است , واردکننده ای که با دلارآزاد مبادرت به واردات از دبی می نماید کار کشته به فروش جنس نیست بازار اذن نمی دهد هزینه گران خریدن از دبی در نرخ جنس منعکس شود .

با دلار بازار آزاد , افرادی که به هر ادله گران سازمان می گردند نمی توانند هزینه گران سازمان شدن را به ارزش جنس طولانی تر نمایند و از مصرف کننده اخذ نمایند .