افتتاح حساب فارکس – موقعیت ۳۰۰۰ هکتار بافت فرسوده تهران بحرانی شد

 

عضو هیئت مدیره کمپانی بازآفرینی شهری کشور ایران از بحرانی شدن حالت ۳۰۰۰ هکتار بافت فرسوده تهران خبر بخشید و اذعان کرد : با بازسازی بافت فرسوده تا ۳۰ درصد مخارج شهری کاهش مییابد .
مجید ده در نشست خبری با اشاره به اینکه 140 هزار هکتار از مساحت شهری کشور ایران بافت فرسوده و ناکارآمد است , گفت : در واقع 18 درصد سطح ها شهری بافت فرسوده بوده که حدود 19 میلیون نفر در‌این بافت‌ها معاش می کنند .

او بابیان این که حل این چالش نیازمند بینش فرابخشی بوده که در آن تمام بعد ها اعم از اجتماعی , اقتصادی و . . . در لحاظ گرفته شود , افزود : ‌ بازآفرینی شهری در اصل اجرا به وسیله یک دستگاه قابلیت و امکان پذیر نیست از این رو ضرورت داشت سیاستگذاری واحد دراین مورد داشته باشیم تا بتوانیم روش مواجهه با این پدیده در مرز و بوم یکسان باشد .

او با اشاره به این که مسئله مذکور میان گزیده است الزام داریم پایه گذاری کردن برنامه عملیات معین و مشترک نیز داشته باشیم , تصریح کرد : در قالب این برنامه مبتنی بر حق تقدم ها تمام دستگاه های ذی ربط از جمله مدنی , غیردولتی , حاکمیتی و . . نقش خویش را ایفا نماید . در این سو سیاست ملی بازآفرینی در مرز و بوم تدوین کردن شد و نیاز بود ساختار مدیریتی متناسب صورت بگیرد تا بتوان در سه مرحله ملی , حوزه‌ ای و محلی سیاست ها را اجرا کرد .

بروکر فارکس تايم بروکر فارکس چيست بروکر فارکس در ايران بروکر فارکس در تهران بروکر فارکس در دبي بروکر فارکس فور يو

 

او بابیان اینکه بر این اصل ستاد ملی بازآفرینی شهری صورت گرفت که تا به امروز 43 نشست برگزار نموده است , تصریح کرد : این جلسات برای سیاست گذاری های ملی است و تا به امروز 26 استاندار گزارش بازآفرینی استانی را درین جلسات تشریح کرده اند .

عضو هیئت مدیره کمپانی بازآفرینی شهری کشور‌ایران با اشاره به تشکیل ستادهای بازآفرینی در مرحله در مرزو بوم , بیان کرد : در ستاد ملی بازآفرینی شش کارگروه تخصصی ( کارگروه تخصصی توانمندی اجتماعی و اقتصادی به سر کردگی وزارت کار ( , ( کارگروه پیشگیری از بسط بافت های نابسامان شهری به سر گروهی قوه قضاییه ( , ( کارگروه اجتماعی تحت تیم ستاد ملی به سر گروهی وزارت مرزوبوم ( , ( کارگروه کانال ملی اداره ها و تشکل های غیردولتی و مردمان به سر گروهی کانال ملی ثمن ها ( , کارگروه اوقاف سرزمین به سر کردگی اداره اوقاف میهن ( و ( کارگروه حوزه تندرست به سر گروهی وزارت بهداشت ( ساخته شده شده‌است .

قریه یادآور شد : این ستادها , ستاد هماهنگی برنامه‌های بازآفرینی شهری میباشند , در اصل از نگاه عبد و بنده که حدود 17 سال است که در‌این حوزه کار میکنم , الگوی این ستادها تمرین مدیر هماهنگ شهری در رابطه قضیه معلوم در شهرهای کشور‌ایران و آلرژی سازی مدیریتی در‌این محدوده‌هاست .

او بابیان این که در مرز و بوم مطابق منطق یک پارچه سازی برنامه , 434 شهر مطالعات تصویب شده دارا‌هستند , اظهار کرد‌ : تا به امروز 2700 محله در قالب این برنامه ها شناسایی شده و دارنده برنامه بازآفرینی می باشند . نیازهای این برنامه بر طبق دقت به زخم , نهادسازی , توانمندی اقتصادی , مهارت آموزی شناسایی شده‌است .

بروکر فارکس فيبو بروکر فارکس معتبر بروکر فارکسر بروکر لايت فارکس بروکر مستر فارکس بروکر معتبر فارکس در ايران

 

او درپی با اشاره به این که مبتنی بر ضابطه برنامه ششم دولت ملکف است هر ساله 270 محله مشاجره بازآفرینی را در فرمان کار قرار دهد , ‌ افزود : تا به امروز در 472 محله برنامه بازآفرینی شهری آغاز شده‌است . در سال اولیه برنامه ششم در 88 شهر سرزمین و 175 محله اقدامات اجرایی و عملیاتی داشته ایم . در واقع ما از برنامه ششم گسترش عقب نابودی و تا به امروز در این باره 2906 میلیارد ریال اعتبار هزینه شده‌است .

او با یاداوری این که مطابق مصوبه 21 بندی هیئت دولت در 10 خردادماه 97 شش رخداد اصلی در حوزه بازآفرینی اتفاق افتاد که یکی‌از آن ها واگذاری تمام زمین ها دستگاه های مدنی در محدوده های اجرای طرح بازآفرینی بود , ‌ تصریح کرد : حالا بالغ بر 5000 پروژه مسکونی مکان یابی و جانمایی شده که 40 هزار واحد درین پروژه ها در هم اکنون ساخت است . ازاین‌مقدار 26 هزار واحد سهم بنیاد تسکین دهنده , اداره ملی زمین و تسکین دهنده و وزارت خط مش و شهرسازی است .

او بابیان این که شهرداری و شهر‌دار تهران برداشت اشتباهی از برنامه بازآفرینی شهری دارا‌هستند , ذکر کرد : شهرداری تهران در هزینه‌های سرازیر تهران ما‌نده و در حالی که شرایط فعلی به عاقلانه ترین مبادرت برای بازآفرینی شهری تاءمل می شود البته با تصوراتی مثل انبوه سازی و تسکین دهنده مهر بدین این قضیه اختلال می‌گیرد .

عضو هیئت مدیره کمپانی بازآفرینی شهری کشور ایران با تاکید بر اینکه 53 هزار فقره وام بازسازی تسکین دهنده به مردمان پرداخت کرده ایم که در آن صرفا 8 کیلومتر