بروکر آلپاری – ساخت‌وساز روی گسل‌های تهران ممنوع شد

 

شهرداری تهران پیرو مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری کشور ایران مبتنی بر ممنوعیت ساخت و ساز روی پهنه‌های گسلی شهر تهران در طومار ای خطاب به شهرداران بخشها ۲۲ گانه این ممنوعیت را بیان کرد .
نائب رئیس شهرسازی و معماری شهرداری تهران در طومار ای به شهرداران بخشها 22 گانه شهر تهران فرمان ممنوعیت صادر شدن هرگونه جواز ساخت و ساز جهت مدرسه ها و مرکزها آموزشی و پرورشی دارنده جواز و کلیه رده های سوخت در پهنه های گسلی اساسی را صادر کرد .

نوشته طومار غالب حناچی به شرح ذیل است :

در پی راهبرد شماره80/635604 تاریخ 2 شهریور 96 با مسئله همبستگی راه درخصوص ساختمان های حساس دوچندان بسیار بنا شده در پهنه های گسلی دارای اهمیت با جابجایی بخش اعظم شهر تهران و با عنایت به مفاد بند 7 طومار شماره 300/17743 تاریخ 23 اردیبهشت ماه 97 نائب رئیس با شخصیت شهرسازی و معماری وزارت رویه و شهرسازی و دبیر شورای خوب شهرسازی و معماری کشور‌ایران بدینوسیله بیان میشود :

ممنوعیت صادر شدن هرگونه جواز ساخت و ساز , توافق و تشکیل پرونده و . . . برای احداث ساختمان های بااهمیت خیلی مضاعف در پهنه های گسل دارای اهمیت با جابجایی بخش اعظم گسلی شهر تهران , علاوه بر تعاریف ذکر شده در مفاد بخشنامه فوق الذکر ( همگی مرکز ها درج شده در جدول 6 – 1 – 1 ورقه 9 مبحث ششم قانون ها ملی ساختمان و مجموعه 1 بند 1 – 6 آئین طومار پباده سازی ساختمان ها در قبال زمین‌لرزه دستکاری چهارم ) , مشمول مدرسه های و مرکز ها آموزشی و پرورشی دارنده جواز ( مشتمل بر مهد کودکان , مدرسه های , دانشکده ها و . . . ) و تمامی منزلت های سوخت ( پمپ بنزین , پمپ گاز ) هم خواهد بود .

بهترين اکسپرت هاي فارکس بهترين بروکر براي فارکس بهترين بروکر فارکس بهترين بروکر فارکس ايران بهترين بروکر فارکس براي ايران بهترين بروکر فارکس براي ايرانيان

 

روشن است حسن اجرای این مصوبه برعهده شهرداران بخشها خواهد بود .

نوشته مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری کشور ایران در مورخ 23/2/97

پیش‌تر و در مورخ 97/2/23 محمدسعید ایزدی دبیر شورای خوب شهرسازی و معماری کشور ایران در طومار ای به استاندار تهران , استاندار کرمان , استاندار آذربایجان شرقی و قیم شهرداری تهران , مصوبه شورای خوب را بر اساس ممنوعیت ساخت و ساز ساختمان های بااهمیت بر پهنه های گسل دارای اهمیت بیان کرد .

نوشته مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری کشور‌ایران هم که در به عبارتی مورخ بیان شده بود به شرح تحت است :

به استحضار می‌رساند شورای خوب شهرسازی و معماری کشور ایران در گرد هم آیی تاریخ 97/2/3 , به‌دنبال مصوبه تاریخ 95/5/25 خویش , ضمن استماع گزارش راس پژوهش ها شیوه , آرامبخش و شهرسازی پیرامون اطراف گسل های زمین‌لرزه شهرهای کشور ایران در امر فرآیند اجرایی شدن مفاد مصوبه قبل و اقدامات انجام یافته متعاقب آن به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نمود ;

الف ) پهنه بندی اطراف گسل های زمین لرزه شهرهای تهران , تبریز و کرمان

1 . نقشه های حرایم گسل های شهرهای تبریز و کرمان مورد تایید و ثبت قرار گرفت و مقرر شوید سندها ذی‌ربط به وسیله دبیرخانه شورای خوب شهرسازی و معماری به مراجع ذیربط بیان گردد .

صرافي فارکس ضررهاي فارکس طراحي اکسپرت فارکس عاقبت فارکس عکسهاي فارکس علم فارکس

 

2 . تبارک سازی ( مبتنی بر چهارچوب رقم خورده در مصوبات شورای خوب ) در پهنه گسل های با اهمیت کلانشهر تبریز و کرمان ممنوع میباشد . وظیفه چک بر حسن انجام این بند با همیاری اثرگذار نهاد های دولتی شهرهای مذکور ( اعم از شورای اسلامی شهر ) برعهده سازمان کل روش و شهرسازی استان ذی‌ربط و محل کار ارزیابی بر طرح های توسعه و گسترش و عمران است .

3 . اداره ها کل راه و روش و شهرسازی استان های آذربایجان شرقی , کرمان و شهرداری تهران مکلف اند طرح تفصیلی شهرهای تهران , تبریز و کرمان را با در لحاظ به دست آوردن کاربری های مجاز به استقرار در پهنه های گسلی ( مطابق بند 6 – 2 – 4 استاندارد 2800 جمهوری اسلامی ایران و بر پایه ی مصوبات شورایعالی ) مطابق نقشه پهنه های گسلی ابلاغی موردبازنگری قرار داده و جهت ثبت آخرین به شورای خوب ارسال کنند .

4 . شهرداران شهرهایی که اوراق پهنه بندی اطراف گسل های آن ها بیان شده‌است ( تهران , تبریز و کرمان ) مکلفند ظرف بازه زمانی شش ماه از بیان این مصوبه داده ها رقومی تمامی مستحدثات واقع شده بر حرائم گسل ها را کامل شدن و سود را جهت بررسی فرآیند اجرایی شدن مصوبات مذکور به راءس پژوهش ها رویه , تسکین دهنده و شهرسازی ارسال کنند .

ب ) قانون ها عام پیرامون مدرک پهنه بندی گسل های ز‌لزله شهرهای کشور‌ایران

5 . به جهت تکلیف درج شده در بند 1 مصوبه تاریخ 1396 . 2 . 10 هیات متشخص وزیران بیان شده به شماره 15021 / 53133 تاریخ 1396 . 2 . 12 , قانون ها ساخت و ساز در پهنه های گسلی کلانشهرها به وسیله کمیته استاندارد 2800 راءس پژوهش ها روش , تسکین دهنده و