بروکر فارکس – سردرگمی واردات / ۷ خوان واردات

فارکس
 صدور قوانین و مصوبات , بخشنامه‌ها و فرمان العملهای اخیر ارزی با لایه‌های از تصمیمات غیر کارشناسی خویش مهم ترین دلیل نابسامانی و سردرگمی در فرایند ورود و ترخیص کالاهاست .

بعد از شوک اولیه افرایش نرخ ارز که سبب به ظهور ارز 4200 تومانی از سمت دولت شد , بانک مرکزی تحت عنوان متولی ارز مدیر بازار ارز مرزوبوم را عهده دار شد و از روش صادر شدن دستورالعملها و ضوابط تازه خیر فقط نتوانست به حال و روز آرامشی ببخشد بلکه چالشهای نخستین ارتقاء یافت .

علیرضا اشرف البلادی در این باره معتقد است در بخش اعظم این بخشنامه‌ها بی اطلاعی از حالت واردات کالاها در تشدید نابسامانیهای ساخت و بازار چشم می شود . او تحت عنوان مثال تنها به یکی نهایی ضوابط در این باره اشاره میکند تا عمق چالشی که برای واردات ساخته شده است را بازگو نماید .

بموجب این قوانین برای تامین ارز واردات , کالاها به چهار مجموعه تحت طبقه بندی شده‌است :

مجموعه 1 : ارز مدنی سوبسید دار

مجموعه 2 : ارز سامانه نیما 

مجموعه 3 : ارز صادر کنندگان ( ابتدا سامانه نیما با نرخ 4200 تومان آن گاه ارز با نرخ توافقی گشوده از روش سامانه نیما و فعلا جزء ارز صادر کنندگان بصورت توافقی در صرافی ها )

تیم 4 : کالاهای ورود ممنوع ( 1339 مداد )

ثروت فارکس ثروتمندان فارکس جايزه فارکس جبل عاملي فارکس جرايم فارکس جرم فارکس در ايران

واردکنندگان متاع در هنگام ثبت توصیه کالای خویش , ‌ برای 3 تیم نخستین با دقت به کد تعرفه HS کالای خویش , بصورت خودکار , ‌ به یک کدام از گروه‌های سه گانه فوق جهت دهی می‌شوند . این قانون ها پیش گویی نکرده است که در پیشنهاد واردکننده شاید ده‌ها مداد فرآورده باشد که بر مبنای طبقه بندی فوق دربرگیرنده 2 یا این که 3 و یا این که هر4 تیم باشد .

پیداست افرادی که‌این راهبرد را صادر کرده اند اطلاعی از حالت این قبیل کالاها نداشته اند , به همین خاطر هیچ رویکرد حلی برای آن ارائه نکرده اند . در اینجا وارد کننده که معمولا امکانات و قطعات مورد نیازش را تا قبل از این با یک پیشنهاد و یک بارنامه و یک اظهارنامه گمرکی وارد و ترخیص می کرد شرایط فعلی زیرا راه و روش حلی در دستورالعملها و بخشنامه‌های صادره نمی بیند ,

برای خلاصی از این محدودیت های تولید شده به تجربه فردی خویش مراجعه می کند و از فروشنده درخواست می‌نماید که بجای یک پروفرما , 3 پروفرمای جداازهم برای گروهای 1 و 2 و 3صادر نماید و تیم 4 را فعلا حذف نماید تا ممکن است در قانون ها بعدی تیم آن از 4 به سکو های پائین خیس تغییر‌و تحول نماید و بعدا بتواند آن را وارد نماید .

دانلود استراتژي معاملاتي فارکس دانلود اکسپرت رايگان فارکس دانلود اکسپرت فارکس دانلود بروکر فارکس دانلود بروکر هات فارکس درباره بروکر هات فارکس

زور جعل مدرک به وادکننده 

در مواقعی که فروشنده ذیل توشه آن نرود خویش واردکننده اجبارا دست به جعل گواهی می زند و سه پروفرما برای 3 تیم جدیدالولاده می‌سازد تا برای ثبت پیشنهاد از این خوان رد شود . او اعتقاد دارد از همین زمان یعنی زمان ثبت توصیه ,

منشاء ارز هر مجموعه از کالاهای او بطور سیستمی معلوم شده‌است . او طولانی تر می کند واردکننده حال وارد خوان دوم که مراجعه به بانک دلیل است می شود . در‌این خوان واردکننده بایستی داده ها بی نقص واردات خویش را به بانک دلیل بدهد تا در سامانه بانک هم ثبت شود . گویا است که اعم از این داده ها منشاء ارزی است که برای کالای او در حیث گرفته شده‌است .

جزوه فارکس جيک فارکس چارت زنده فارکس حساب فارکس خاطرات فارکس خامسي فارکس

در‌این سطح همینطور واردکننده می بایست برای مجموعه 1 و 2 هم اندازه ریالی 100درصد مبلغ پروفرما را به نرخ تسعیر ارز روز بانک مرکزی پرداخت نماید و افزون بر آن 15 درصد نیز بیشتر نزد بانک حبس نماید تا قابلیت و امکان ورود به خوان سوم را بیابد . ولی این تراز برای واردکنندگانی که کالایشان در مجموعه سوم است که خیر ارز مدنی می‌گیرند و خیر ارز نیمائی ,

نیز عینا انجام می شود با این تفاوت که زیرا ارز او حواله ای صادر می گردد بجای 15 درصد می بایست 35 درصد را نزد بانک استدلال بلوکه نماید تا وارد خوان سوم شود! 

خبر فارکس خبرگزاري فارس خبرهاي فارکس خريد اکسپرت فارکس خودآموز فارکس دانلود استراتژي معاملاتي

خوان ثبت آماری در بانک مرکزی

نکته دیدنی در خصوص کالاهائی است که پیشین از موقعیت ارزی نو خریداری شده و بعضا تا قبل از این وارد گمرک شده‌است . این قبیل کالاها نیز در چنبره این ضوابط گرفتار گردیده اند و اکثری از آنان پس از قریب به سه ماه هنوز در گمرک متوقف می‌باشند . برای مثال مواقعی می باشد که فروشنده با عنایت به حسن ارتباط ها تجاری که با خریدار اهل ایران داشته مال را برای او رسول تا بعداز وصال جنس خریدار وجه آن را ارسال نماید .

خریدار پیش از این از روش صراف ارز او را حواله می‌کرد البته اکنون خریدار که کالایش در مجموعه 2 یا این که 3 قرار گرفته هنوز برنده نشده از سامانه نیما ارز تنظیم و برای فروشنده ارسال نماید . مواقعی دیگر هم میباشد که مال رسیده اما بعضی از آنها در تیم 4 قرار گرفته که ورودشان ممنوع شده‌است و گرچه مستند به ماده 11 و 11 مکرر ضابطه صادرات و واردات میتوان برای ترخیص آنان محمل رسمی پیش گویی کرد ولی بدلیل ابهامات در ضوابط تازه و ضدو نقیص بودن آنان هنوز اقدامی برایشان نشده و بلاتکلیف باقی مانده‌اند .