بروکر فارکس – چرا معلمان با کتاب‌های درسی تازه همسو نشدند؟

فارکس 
 سرپرست اداره پژوهش و برنامه‌ریزی ‌آموزشی اظهار‌کرد : تا پایان برنامه ششم توسعه و گسترش کتاب جدیدالتالیف نخواهیم داشت و در‌این زمان هدف ها یادگیری دوره‌های تحصیلی و فراگیری معلمان را انجام خوا هیم بخشید .
حیدر تورانی قیم اداره پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی در رابطه حجم سنگین وزن و اثربخش نبودن کتاب‌های درسی بیان کرد : سال‌هاست که کارشناسان گوناگون حوزه و کالج و عوام مردم از خاطر محور بودن و حجم بالای کتاب‌های درسی شکایت دارا هستند و ما هم معتقدیم مشکلات کتاب‌های درسی قبلی از اجرای ساختار 6 . 3 . 3 و همسو ساختن کتاب‌ها با مدرک دگرگون سازی بنیادین زیاد بیشتر بود و پس از همسو کردن با مدرک دگرگون سازی همت شد کتاب‌‌های درسی مورد محور , عمل محور و خلاقیت محور باشند تا دانش‌آموز بتواند جست‌و‌جو و گزینش نماید .

او افزود : هنوز تا شرایط مناسب مسافت داریم ولی بایستی دقت داشت که حجم کتاب‌های درسی تابع معیارها و شاخص‌هایی است و به میزان صفحه های مربوط نیست و یک سری ادله حجم کتاب‌های درسی را مورد معضل قرار می دهد که یکی‌از آن ها چگالی و رنج و سادگی مطالب است یعنی شاید یک کتاب 50 کاغذ باشد ولی چگالی مطالب برای دانش‌آموزان سنگین وزن باشد .

بیشتر بخوانید : 

حجم بالا و حافظه‌محوری ; کتاب‌های درسی اثربخشی ندارند

استراتژي معاملاتي ماينر استراتژي معاملاتي همراه استراتژي هاي معاملاتي استراتژي هاي معاملاتي – آقاي امام استراتژي هاي معاملاتي با بيشترين احتمال موفقيت استراتژي هاي معاملاتي بورس استراتژي هاي معاملاتي در بورس

 

تورانی اظهار‌کرد : جزء حجم کتاب‌های درسی به بضاعت و توان مدرس و ابزار و امکانات آموزشی بستگی دارد ولی در مدارسی که معلمان قادر می باشند مشکلی نداریم برای مثال وقتی که کتاب ریاضی شالوده ششم نوشتن شد با اعتراضات نسبت به حجم سنگین وزن کتاب‌های درسی مواجه شدیم ولی به ندرت جزء مشکلات حل شد زیرا هنگامی مبنا شششم آغاز شد در اختصاص نیروی انسانی برنده نبودیم و معلمانی که از عصر دبیرستان بدین زمان آمدند بضاعت درس دادن دروس را نداشتند و زیرا نمی‌توانستند به خیر و خوبی درس دادن نمایند تصور بر این بود که حجم کتاب‌ها بالاست .

قیم اداره پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی ادامه بخشید : نمی‌‌خواهم بیان‌کنم حجم کتاب‌های درسی متناسب است ولی حجم را با تعداد صفحه ها در حیث نمی‌گیرند بلکه به چگالی مطالب و رنج و سادگی آن دقت دارا‌هستند ولی در مشاجره حجم کتاب‌های درسی چندین ادله بضاعت استاد , مدیر کلاس درس و ابزار امداد آموزشی اثر گذار است .

تورانی ذکر کرد : معلمانی که تحصیلات و بضاعت بالا دارا هستند مشکلی با کتاب‌های درسی ندارند و آن‌ها که در اواسط قرار دارا‌هستند بضاعت و توان اضطراری برای درس دادن کتاب‌ها را ندارند و فراگیری اضطراری نیز ندیده‌اند . معلمانی که سوابق سنواتی بالایی دارا هستند و دوران ضمن سرویس را طی کرده و از دانش گاه فرهنگیان فارغ التحصیل میشوند یا این که دوره‌هایی را در فصل تابستان میبینند , مشکلی برای درس دادن کتاب‌های درسی ندارند .

استراتژي هاي معاملاتي در فارکس استراتژي هاي معاملاتي فارکس افراد ثروتمند فارکس اکسپرت اکسپرت آپشن اکسپرت چويس اکسپرت چيست

او با اشاره به این که حالت یادگرفتن معلمان در بعضا مورد ها به گونه‌ای است که آن ها دسترسی مطلوب به آموزش‌ها ندارند , اذعان کرد : از سال 90 با استقرار ساختار 6 . 3 . 3 قرار شد کتاب‌های درسی نونگاشت شوند و هر سال کتاب‌های درسی دو مبنا تحصیلی جدیدالتالیف شد و سرعت بالای نوشتن کتاب‌ها و نداشتن زمان اضطراری برای یادگرفتن معلمان , مطلع نشدن پدر و مادر و همسو نشدن مدیران مدرسه های سبب شد معلمان نتوانند آنگونه که در هدف ها دوره‌های تحصیلی پیش گویی شده‌است آموزش‌های حتمی را به دانش‌آموزان ارائه دهند .

تورانی عنوان کرد: سند تحول بنیادین 6 زیر نظام دارد و یکی از آن‌ها برنامه درسی است که آن را انجام دادیم اما سایر زیرنظام‌ها هماهنگ با آن حرکت نکردند. هم‌اکنون در خلأ عدم آموزش و توانمندی معلمان به سر می‌بریم باید بدانیم اگر یک کتاب جامع را به دست معلم ضعیف بسپاریم نمی‌تواند از آن به خوبی استفاده کند اما اگریک کتاب ضعیف را به معلم قوی بسپاریم، فرصت‌های یادگیری بسیاری از آن ایجاد خواهد کرد.

سرپرست سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی بیان کرد: تا پایان برنامه ششم توسعه کتاب جدیدالتالیف نخواهیم داشت و در این فرصت اهداف یادگیری دوره‌های تحصیلی و آموزش معلمان را انجام خواهیم داد همچنین سازمان پژوهش درهای خود را به روی انجمن‌های علمی و کارشناسان بازتر می‌کند تا به سمت انطباق کتاب‌‌های درسی با سند تحول بنیادین برویم و بحث چندالتالیفی کتاب‌های درسی پیگیری خواهد شد.

اکسپرت حرفه اي فارکس اکسپرت در فارکس اکسپرت رانگ کوتا اکسپرت رايگان فارکس اکسپرت سود ده فارکس اکسپرت سودده فارکس اکسپرت فارکس

او خاطرنشان کرد : کتاب‌های درسی بایستی کاربردی باشند و دنیای سلطنت کتاب‌ها به راز رسیده است و می بایست بسته آموزشی محور قرار گیرد , قرار نیست تمام یادگیری‌ها از روش کتاب درسی باشد بلکه از روش بقیه روش‌ها می بایست مشکلات یادگیری دانش‌آموزان را حل کرد و ما در آموزش‌وپرورش یک مجموعه کوهنوردی هستیم و زمانی همگی به قله برسند میتوانند پایکوبی صعود را بگیرند ولی حالا تصور بر این است که در مسابقات ورزش دو و میدانی حضور 

قیم اداره پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی اعلام‌کرد : همین سال کتاب‌های درسی اساس دوازدهم نوشتن می شود و دیگر کتاب‌های جدید‌التالیف نداریم و دستورالعمل این است تا پایان برنامه ششم گسترش کتاب تازه نداشته باشیم اما تغییرات جزیی را اعمال میکنیم .

این فرایند به ما زمان می‌‌دهد هدف ها دوره‌های تحصیلی را که نو مصوب شده‌است اجرا کنیم به دلیل آنکه کتاب‌های درسی 5 سال پیشین تغییر‌و تحول کرده‌اند ولی هدف ها دوره‌های تحصیلی نو پایه گذاری کردن شده و هدف ها حوزه‌های یادگیری هم بنا کردن نشده است همینطور معلمان یادگرفتن کافی ندیده‌اند و امکانات به میزان کافی وارد مدرسه های نشده است در آموزش‌وپرورش تمامی می بایست یک گام برداریم خیر این که یک نفر به تنهایی صد گام بردارد .