بروکر alpari – اقساط دریافتی مسکن مهر را هم از تسکین دهنده مهر دریغ کردند(2)

فارکس
اقساط دریافتی مسکن مهر را هم از تسکین دهنده مهر دریغ کردند(2) موسی الرضا ثروتی در جواب بدین سؤال که چرا طرح دولت در رونق سوای تورم تسکین دهنده در سال 97 باخت خورد و آیا نوسانات غیر مترقبه بازار ارز سبب به‌وجود داخل شدن گرانی بیشتراز حد توقع شده‌است اظهار‌کرد : بایستی به طور مبنایی‌تر به‌این سؤال جواب داده شود و آن این است که چه علتی سبب ساز به‌وجود وارد شدن این موقعیت شد که مهم ترین دلیل آن تزریق بیش تر از حد نقدینگی به جامعه به وسیله دولت بود .

* حل شدن بحران آرامبخش با خرج کردن اقساط بازگشتی مردمان در حوزه آرامبخش

او با انتقاد از سیاستهای بانک مرکزی که چه بسا اقساط بازگشتی از طرح آرامبخش مهر را هم خرج تسکین دهنده مردمان نکرد اظهار‌کرد : در حالتی‌که بانک مرکزی پولهای بازگشتی مردمان از وامهای تسکین دهنده مهر را هم خرج تسکین دهنده مردمان میکرد ایراد تسکین دهنده حل میشد ولی این کار را نکرد و بانکهای تسکین دهنده و بقیه بانکها پولهای برگشتی از آرامبخش مهر را وارد چرخه آرامبخش نکردند و وارد چرخه سرویس ها , سفته بازی و دلال بازی کردند .

* بانکها مهم ترین دلال بازار سکه و ارز

 

ثروتی با انتقاد از عدم محاسبه و تمهید اضطراری بانک مرکزی برای پرهیز از چنین اتفاقی اظهار کرد : قسمتی از نوسانات ارز و سکه به همین دلیل است چرا‌که در صورتی به اعتنا به بررسی بازار سکه و ارز بپردازیم متوجه می‌شویم که مهترین دلالهای بازار سکه و ارز همین بانکها می‌باشند یعنی خویش بانکها مشتریان سکه و ارز میباشند و درآمد بانکها صرف خرید سکه و ارز شده در حالی که دولت می بایست خرید سکه و ارز بانکها را ممنوع می کرد .

فارکس در آلمان فارکس در ارمنستان فارکس در امريکا فارکس در ايران فارکس در ايران جرم است فارکس در ايران غيرقانوني اعلام شد

زمانی بانکها به جای سرویس ها دهی به مردمان برای یافت کردن اقتدار خرید تسکین دهنده سرگرم دلال بازی و سفته بازی می باشند خویش به خویش سبب ارتقاء بها تسکین دهنده , ‌سکه و ارز میشوند که در‌این‌صورت خیر صرفا به مردمان امداد نمی کنند بلکه این عمل منفی آن ها سبب ارتقا قیمتها هم میگردد .

* وعده‌های متحقق نشده سبب ساز تزریق ناامیدی در جامعه

او با هشدار به این‌که طرحهای آرامبخش دولت یازدهم و دوازدهم از طرح آرامبخش اجتماعی گرفته تا وعده رونق تسکین دهنده سوای تورم در سال 97 هیچ کدام عملیاتی نشد و این سبب تزریق ناامیدی در جامعه می‌گردد اعلام‌کرد : برای انزوا وزیر از وزارت , باخت یکی‌از این طرحها کافی است که از مردمان بهانه خواهی شود و از وزارت استعفا داده شود البته متأسفانه تا کنون چنین اتفاقی صورت نگرفته است .

این متخصص اقتصادی افزود : در چنین قوانینی مجلس شورای اسلامی نباید به تاءمل مناسبات سیاسی باشد و به اندیشه مردمان باشد و دست کم از وزیر به جهت وعده‌های فراونی که داده و تا کنون هیچکدام محقق نشده است دستکم سؤال نماید تا تبهکار به سیاسی‌کاری درباره با مهم ترین نیاز مردمان نشود .

ثروتی بابیان این که در عالم رایج است که درصورتی که مدیری نتوانست برنامه‌های خویش را اجرا نماید و باخت خورد استعفا بدهد و از مردمان عذر و بهانه خواهی نماید اظهار کرد : متأسفانه این فرهنگ و تمدن در کشور‌ایران نیست و به همین منظور می بینیم یک رئیس قادر است ده‌ها طرح و برنامه بدهد در حالی که بعضی از آن‌ها‌را چه بسا تبیین صحت نکرده است .

فارکس در ترکيه فارکس در کانادا فارکس در گرجستان فارکس دمو فارکس رشت فارکس رضا گلشاهيان

او با اشاره به نقش آرامبخش در معاش مردمان اعلام‌کرد : ‌ مهترین کمکی که یک دولت می تواند به مردمان نماید در حوزه آرامبخش است که جزو گرفتاری دائمی مردمان مرزو بوم است , این گرفتاری در بیانات امام خمینی ( ره ) بناینگذار جمهوری اسلامی هم بوده است که می فرماید : « امیدوارم مردمان محروم و تهیدست ما که در حین مورخ اسیر خان ها و سرمایه دارها بودند , دارنده تسکین دهنده شوند . حتمی است دولت اسلامی نیز امداد های ضروری را به شما بنماید . ان شاءالله مردمان ما که مدام به استضعاف کشیده شده بودند با عملکرد و کوشش دارنده همگی چیز گردند .

سرویس شما فقط به یک نسل نیست , بلکه از سرویس ها شما نسل های آتی نیز استعمال می نمایند . همت نمایید محرومین را مدام در حیث داشته باشید و هر کاری که میکنید , پروردگار را در لحاظ بگیرید . . » بدین ترتیب امیدوارم مجلس شورای اسلامی با شهامت و سوای باند بازی‌های سیاسی به‌این نیاز حساس مردمان دقت نماید و مبتنی بر آن وزیر را بازخواست نماید .