بروکر alpari – نمی توانیم کارخانه‎های خویش را تعطیل کنیم

 
رئیس منزل صنعت , معدن و تجارت استان تهران با طرح این پرسش که چرا تولیدکننده بایستی برای پرداخت مالیات و بیمه با سختی روبه رو باشد ولی یک توده مختص بدون پرداخت مالیات کار های خویش را ادامه دهند , اعلام کرد : روز جاری هیچ تولیدکننده‌ای کار کشته به تصمیم‌گیری نیست .
با اشاره به این‌که روز جاری دولت نمی‌تواند رئیس ارزی را به نحو قابل قبولی اجرایی نماید , اظهار داشت : فعلا موضوعات دیوانه , خروج سرمایه و بی ثبات بودن بازار کشور ایران دلیلی شده تا حالت اقتصاد برای فعالین اقتصادی مطلوب نباشد . به طوری که خالق نمی‌داند آیا فردا می تواند متاع ایجاد نماید یا این که خیر .

او با اشاره به این که دولت روز جاری در گیر روزمرگی شده و سیاستی متناسب با واکنش های روزمره میگیرد , افزود : در‌این حالت هیچ تولیدکننده‌ای قوی به تصمیم گیری و چه بسا گسترش عمل خویش نیست . اما اینجانب مطمئنم وضیت آسیب پذیر ساخت با تداوم این موقعیت بدتر خواهد شد به این دلیل‌که دولت هر توشه اعلام میکند ارز مدنی را صرفا به کالاهای با اهمیت پرداخت می‌نماید که‌این زمینه خویش خبر ها بدی را به تولیدکننده می رساند .

مرتضوی تصریح کرد : به حیث میرسد در تصمیم دولت بعضی از کالاهای تولیدکنندگان , کلیدی نبوده و حائز دریاف ارز نیست در‌این وضعیت تولیدکنندگان خویش را مستحق اخذ ارز برای ادامه چرخه کار خویش میداند .

*نمی توانیم کارگاه های خویش را تعطیل کنیم ; حجم نقدینگی میهن در دست یک جمع یگانه جای دارد

بروکر فارکس تايم بروکر فارکس چيست بروکر فارکس در ايران بروکر فارکس در تهران بروکر فارکس در دبي بروکر فارکس فور يو

 

مدیریت منزل صنعت , معدن و تجارت استان تهران با تأکید براینکه روز جاری سازنده میداند با تشدید تحریمها دولت تصمیم روشنی برای سوق دهی وضع و اوضاع اقتصادی سرزمین ندارد , افزود : درین حالت عبد قصد به تقویت خوشه های صنعتی گرفتم به دلیل آنکه ما سیاست گذار نیستیم و راه‌حل ای جز تقویت خویش نداریم ما نمی توانیم سوله های خویش را تعطیل کنیم . متأسفانه در دولت های متفاوت اثرات تصمیم‌های نامعقول مدام به بخش ساخت رسیده و در غایت نیز تولیدکننده برای حل مشکلات صرفا بود .

او با اشاره به فقدان نقدینگی در بخش ایجاد , ذکر کرد : متأسفانه بخش متعددی از حجم نقدینگی سرزمین در دست یک جمع مختص جای دارد به طوری که با نوسانات ارزی بازار آن ها به تفکر خروج اموال نامشروع خویش از مرزوبوم افتاده‌اند . مطمئنم در آتی از آن‌ها بازخواست بدون شوخی در خصوص اموال می شود البته روز جاری می بایست اصل از کجا آورده اید را اجرایی فرمایید . روز جاری تولیدکنندگان درپی منابع اندکی برای ادامه عمل خویش می‌باشند ولی یک توده با سوء به کار گیری از موقعیت هر روز اموال نامشروع خویش را ارتقا میدهند .

بروکر فارکس فيبو بروکر فارکس معتبر بروکر فارکسر بروکر لايت فارکس بروکر مستر فارکس بروکر معتبر فارکس در ايران

 

*چرا ضابطه از کجا آورده ای اموال نامشروع اجرایی نشد؟

مرتضوی با طرح این پرسش که چرا تولیدکننده می بایست برای پرداخت مالیات و بیمه با سختی روبه رو باشد ولی یک جمع مختص سوای پرداخت مالیات کار های خویش را ادامه دهند , اظهارداشت : در گرد هم آیی اخیر خویش با استاندار گلستان مانع ها بانکی پیش روی تولیدکنندگان مطرح شد که استاندار در پی اظهار‌کرد ما با 3 متخصص مالی نتوانستیم اکانت کتاب بانک را متوجه بشویم تولیدکننده چه گونه میخواهد از اکانت کتاب بانک ها راز در بیاورد .

او اظهار کرد : چرا هر که به جای یاری به ساخت تنها سنگ اندازی می کند؟ چرا یک جمع سوای عِرق ملی با استعمال از رانت اموال مرز و بوم را تصاحب کرده و کسی نیز با آن ها برخورد نمی‌کند . به جرأت میتوانم بیان کنم هیچ کدام از این اشخاص مختص که حجم متعددی از نقدینگی را در اختیار دارا‌هستند تولیدکننده نیستند .

مدیریت منزل صنعت , معدن و تجارت استان تهران با اشاره به این‌که نشانی واحدهای تولیدی معین است و در کوتاه ترین زمان با عدم پرداخت هزینه ها پلمب می شود , تصریح کرد : بایستی یک عزم حاکمیتی برای برخورد با صاحبان اموال نامشروع باشد تا آن ها براحتی در طول اختصاص ارز مدنی در صدد تأسیس کمپانی تا خرید کالاهای با اهمیت برای کسب سود و ارتقاء اموال نامشروع خویش نباشند . دیدنی اینجاست در‌این اوضاع و احوال نیز آن‌ها نگران شرایط خویش شده و در صدد خروج اموال ملت از مملکت میباشند . به طوری که بانک های فرنگی اعلام کرده اند که حجم متعددی از سرمایه از جمهوری اسلامی ایران در هم اکنون بیرون شدن است .