بروکر alpari – پرونده ویژه نزاع ۳۳روزه

 

رژیم صهیونیستی با گذشت ۱۲ سال از نزاع سال ۲۰۰۶ و با وجود شعور مخاطرات ناشی از سخنرانی‌های سید حسن نصرالله در اذهان همگانی اسرائیل هیچ چاره‌ای برای تقابل با آن پیدا نکرده است ;
به گزارش مجله الاخبار لبنان ; یکی مهم‌ترین ابزارهای مبارزاتی حزب‌الله در مبارزه سال 2006 ; سیدحسن نصرالله دبیرکل این حزب بود ; او به‌عنوان سلاحی تأثیرگذار و مورد اطمینان در سرزمین‌های اشغالی مطرح بود و دوست و معاند معطل سخنرانی‌های او و اعلام موضع‌ها وی به‌عنوان یک رهبر درست گو و مورد اطمینان بودند ;

این در حالی بود که اذهان همگانی رژیم صهیونیستی اطمینانی به شخصیتهای سیاسی و فرماندهان نظامی خودشان نداشتند و شرایط آن ها فی مابین جامعه صهیونیستی کاسته شده بود ;

تیم مطالعات و پژوهش‌های صورت‌گرفته در درون مؤسسات امنیتی داخلی و فرنگی رژیم صهیونیستی و مرکز ها پژوهشی مربوط به مطالعات استراتژیک در تل‌آویو تمرکز ویژه‌ای را بر شخصیت کاریزماتیک سید حسن نصرالله دبیرکل حزب‌الله لبنان انجام داده و او‌را به‌عنوان یک سلاح تأثیرگذار در دست معاندان معرفی کردند که تأثیرگذاری آن کمتر از ناوگان موشکی جان دار نزد حزب‌الله نیست ;

سلاح مبارزه دیوانه مبنی بر فهم و درایت نسبت به معاند و توانمندی‌های معاند و نقاط توان و ضعف آن است ; علاوه بر این‌که می بایست معنای نزاع دیوانه و تأثیرگذاری آن فهم شود ; این فهم و شعور صرفا اختصاصی به تأثیرگذاری سید حسن نصرالله دربین هوادارانش در لبنان و دنیا عرب و اسلام نیست ; بلکه این تأثیرگذاری بر اذهان همگانی صهیونیست‌های باطن سرزمین‌های اشغالی هم مطرح بوده است ;

فارکس در ترکيه فارکس در کانادا فارکس در گرجستان فارکس دمو فارکس رشت فارکس رضا گلشاهيان

 

یکی این پژوهش‌ها را گادی آیزنکوت فرمانده کنونی ستاد ارتش رژیم صهیونیستی به‌عنوان رساله فوق لیسانس خویش انجام داده و به معاند دارای اهمیت اسرائیل در جناح شمالی این رژیم پرداخته است ; این رساله توصیفی کلی از گروه پژوهش‌های صورت‌گرفته طی سال‌های قبلی درباره محترم کاریزماتیک دبیرکل حزب‌الله داشته و آن را قسمتی از فرایند مبارزه نظامی موادتشکیل دهنده حزب‌الله ضد اسرائیل می داند ;

خبرنامه یدیعوت آحارونوت رژیم صهیونیستی معتقد است که‌این پژوهش یکی‌از مهم ترین شاخص‌های آیزنکوت درباره‌ی لبنان و تهدید بزرگ حزب‌الله ضد اسرائیل است ; به این دلیل‌که شخصیت مهمترین رهبر معاند اسرائیل یعنی نصرالله را مورد بررسی و محاسبه قرار میدهد و به‌صورت ویژه سخنرانی‌های علنی او را تجزیه و بررسی می نماید ;

یکی‌از او‌لین مطالب نوشته‌شده درباره‌ی سخنرانی‌های نصرالله و حالت و تأثیرگذاری این سخنرانی‌ها طی پیکار سال 2006 و سال های متمادی قبلی از این مبارزه ; در سپتامبر سال 2006 منتشر شد ; این مقاله در خبر نامه تخصصی «چشم هفتم» منتشر شد که کارشناس انتقاد و آنالیز رسانه‌های دیداری و شنیداری عبری‌زبان است ; زفی بارئیل مولف این مقاله و تحلیل‌گر مساله خاورمیانه در خبر نامه هاآرتص است که درین مقاله به موضوعات ذیل اشاره می نماید ; سید حسن نصرالله در بین ذهن ها همگانی اسرائیل و رسانه‌های عبری‌زبان سه شخصیت مختلف دارااست ; عناد تلخ و فرمانده جناح کاتیوشا ; متخصص مساله و پیشبینی ها نظامی و کارشناسی راجع‌به جامعه و ارتش اسرائیل ;

فارکس رهبري فارکس روسيه فارکس روش ابوناچي فارکس ريالي فارکس زنده فارکس سرمايه گذاري

 

او در‌این مقاله می افزاید که همانگونه که رهبران و اذهان همگانی لبنان و دنیا عرب چشم به راه سخنرانی‌های او بودند ; رهبران و اذهان همگانی اسرائیلی اعم از تحلیلگران رسانه‌های عبری‌زبان هم معطل سخنرانی سید حسن نصرالله بودند ; بیان کننده هیچ جنگی در دوران معاصر به‌اندازه پیکار اخیر زیر تأثیر سخنرانی‌ها و بیانات شخصی مثل نصرالله قرار نداشت ; این سخنرانی‌ها مملو‌از ابلاغ واقعیت‌ها و بررسی ها و تفسیرها و مطالب بها افزوده بود و همین مورد بوده که مدام آن را در رأس حق تقدم و اهمیت خبری قرار می‌داد و برای اطلاع از اتفاق ها و تحولات روزهای آتی نزاع مضاعف بااهمیت بود ;

هارئیل در پژوهش خویش به‌این نکته اشاره میکند که «پدیده تبلیغاتی نصرالله» سوای اعتنا به سالیان پیشین در رسانه‌های اسرائیلی بدین صورت صورت نمی‌گرفت ; سید حسن نصرالله به‌عنوان یک شخصیت مورد اعتماد مطرح شد و سخنرانی‌های او نشان می‌داد که صدها هزار نفر از اسرائیلی‌ها و صهیونیست‌ها به او اطمینان بی نقص دارا‌هستند ; اکثری از آنان ; اورا به‌حق ; کسی می‌‌دانند که منجر اخراج اسرائیل از لبنان شده و سیستم مانع گسترده‌ای در قبال اسرائیل تولید نموده است ;

هارئیل برای ابلاغ حالت دبیرکل حزب‌الله نزد ذهن ها همگانی اسرائیل میگویند ; به‌صورت خلاصه بایستی ذکر کرد که نصرالله برای نخستین بار قاعده مورد توافق ذهن ها همگانی بر رسانه‌های اسرائیل را بر نیز زد و همگی او‌را رهبری عربی می‌دیدند که چرت نمی‌زند ; لاف