مشتریان محترم!

در رابطه با بزرگداشت روز کار در آمريکا ، در تاريخ 6 سپتامبر سال 2010 ، برنامه از مناقصه در قرارداد اختلاف (CFD) ، تغيير خواهد کرد.

مشتریان محترم!

در رابطه با بزرگداشت روز کار در آمريکا ، در تاريخ 6 سپتامبر سال 2010 ، برنامه از مناقصه در قرارداد اختلاف (CFD) ، تغيير خواهد کرد.

7.09.2010 (سه شنبه)

СFD در سهام به طور معمول باز است

СFD آتی در فلزات گرانبها: #GC, #SI به طور معمول باز است

CFD در معاملات آتی سلف کالا: #S, #C, #W به طور معمول باز است

СFD در معاملات آتی بر شاخص سهام: #ES, #NQ, #NX به طور معمول باز است

СFD آتی در منابع انرژی (#QM, #QG) به طور معمول باز است

6.09.2010 (دوشنبه)

СFD در معاملات سلف کالا تجارت بسته است

СFD آتی در فلزات گرانبها: #GC, #SI بسته شدن زود هنگام در 21:15

CFD در معاملات سلف کالا : #S, #C, #W تجارت بسته است

СFD در معاملات آتی بر شاخص سهام : #ES, #NQ, #NX بسته شدن زود هنگام در 19:30

СFD آتی در منابع انرژی (#QM, #QG) بسته شدن زود هنگام در 21:15

4.09.2010 (شنبه)

СFD آتی در فلزات گرانبها: #GC, #SI بسته شدن زود هنگام در 00:15

СFD آتی در منابع انرژی (#QM, #QG) بسته شدن زود هنگام در 00:15