تغييرات در انتقالات بانکی به دلار آمريکا

تغييرات در انتقالات بانکی به دلار آمريکا : در تاريخ 4 جولای 2011 به مناسبت روز استقلال در آمريکا (Independence Day) انتقالات بانکی به دلار آمريکا در اين روز انجام نمی شوند. در 5 جولای 2011 شرايط به حالت عادی بر می گردد.

تغييرات در انتقالات بانکی به دلار آمريکا

در تاريخ 4 جولای 2011 به مناسبت روز استقلال در آمريکا (Independence Day) انتقالات بانکی به دلار آمريکا در اين روز انجام نمی شوند. در 5 جولای 2011 شرايط به حالت عادی بر می گردد.