مشتريان گرامی!

به اطلاع شما می رسانيم که 12 جون 2011 تعطيل رسمی در روسيه است و به دليل اين که اين روز يکشنبه است، روز تعطيل به روز بعد يعنی 13 جون 2011 منتقل خواهد شد.

 

بنابراين برنامه معاملات برای قرارداد های (CFDs) بر سهام روسيه و جفت ارز USDRUR تغيير خواهد کرد:

2011/06/13 (دوشنبه)

ابزار تغییر در برنامه معاملات

СFDs در سهام روسیه (#GAZP، #GMKN، #LKOH، #ROSN، #SBER، #SBERP، #SIBN، #SNGS، #VTBR) بازار بسته است

USDRUR (دلار آمریکا به روبل روسیه) بازار بسته است

اين برنامه تنها برای مقاصد اطلاعاتی ارايه شده است، و در صورت بروز هرگونه تغييری در برنامه، Alpari مجاز به ويرايش آن خواهد بود.

مشتريان گرامی!

به اطلاع شما می رسانيم که 12 جون 2011 تعطيل رسمی در روسيه است و به دليل اين که اين روز يکشنبه است، روز تعطيل به روز بعد يعنی 13 جون 2011 منتقل خواهد شد.