مشتريان گرامی!

به زمان GMT.

اين برنامه تنها برای مقاصد اطلاعاتی ارائه شده است، و در صورت بروز هرگونه تغييری در برنامه، Alpari مجاز به ويرايش آن خواهد بود.

در ارتباط با تعطيلی رسمی مورخ 5 سپتامبر 2011 به مناسبت روز کار در آمريکا برنامه زمانبندی معاملات بر روی قرارداد های CFDs تغيير خواهد کرد:

تغييرات در برنامه زمانبندی معاملات مورخ 5 سپتامبر 2011

مشتريان گرامی!

به زمان GMT.

اين برنامه تنها برای مقاصد اطلاعاتی ارائه شده است، و در صورت بروز هرگونه تغييری در برنامه، Alpari مجاز به ويرايش آن خواهد بود.

در ارتباط با تعطيلی رسمی مورخ 5 سپتامبر 2011 به مناسبت روز کار در آمريکا برنامه زمانبندی معاملات بر روی قرارداد های CFDs تغيير خواهد کرد:

 2011/09/05 (دوشنبه)
СFDs در سهام و ETFبه طور معمول بسته می شود
СFDs آتی در شاخص های سهام (#ES, #NQ, #NX)بسته شدن زود هنگام در 15:30
СFDs آتی در شاخص های سهام (#CF, #Z)بسته شدن زود هنگام در 17:00
СFDs آتی در فلزات گرانبها (#GC, #SI)بسته شدن زود هنگام در 17:15
CFDs در معاملات آتی کالا (#S, #C, #W)به طور معمول بسته می شود
CFDs در معاملات آتی انرژی (#QM, #QG)بسته شدن زود هنگام در 17:15
2011/09/06 (سه شنبه)
СFDs در سهام و ETFبه طور معمول باز می شود
СFDs آتی در شاخص های سهام (#ES, #NQ, #NX)به طور معمول باز می شود
СFDs آتی در شاخص های سهام (#CF, #Z)به طور معمول باز می شود
СFDs آتی در فلزات گرانبها (#GC, #SI)به طور معمول باز می شود
CFDs در معاملات آتی کالا (#S, #C, #W)به طور معمول باز می شود
СFDs در معاملات آتی انرژی (#QM, #QG)به طور معمول باز می شود