مشتريان گرامی !

شرکت آلپری دائما در تلاش برای توسعه خدمات ارائه شده به مشتريانش است: ما به کيفيت خدماتمان افتخار ميکنيم. مشاوران ما آماده پاسخگويی به هرگونه سؤال مشتری هستند.

مشتريان گرامی !

تماس با پشتيبانی مشتری از طريق Skype ممکن شده است

شرکت آلپری دائما در تلاش برای توسعه خدمات ارائه شده به مشتريانش است:

ما به کيفيت خدماتمان افتخار ميکنيم. مشاوران ما آماده پاسخگويی به هرگونه سؤال مشتری هستند. شما ميتوانيد به پشتيبانی مشتری از طريق تلفن يا ايميل و حتی “مشاوره آنلاين” دسترسی پيدا کنيد .

و حالا با خوشحالی سرويس جديد Skype را برای مشاوره معرفی می کنيم . برای اين کار ، کافی است که تنها برنامه را راه اندازی کنيد ، و با alpari-skype — تماس بگيريد ، و به اين ترتيب مشاوران ما پاسخگوی شما خواهند بود.