مشتریان گرامی !

توجه داشته باشيد که در آمريکا ساعت به زمان تابستانی تغيير خواهد کرد . در اين راستا از 13 مارس 2011 برنامه زمانبندی بسته شدن معاملات به مدت دو هفته يک ساعت قبل تر انجام می شود . بدين ترتيب در اين مدت شما می توانيد معاملات خود را در بازار فارکس از 23:00 (GMT) روز يکشنبه تا 21:00 (GMT) روز جمعه انجام دهيد :

 

ابزار تغییرات در دامنه معاملات
CFDs در بازارهای سهام آمریکا، CFDs در ETF در ساعت 13:30 باز ميشود .
CFDs معاملات آتی بر انرژی (#QM, #QG) در ساعت 23:00 باز ميشود ، و زمان استراحت از 21:15 الی 22:00 خواهد بود .
СFDs معاملات آتی بر شاخص سهام (#ES, #NQ) در ساعت 23:00 باز ميشود ، و زمان استراحت از 20:15 الی 20:45 خواهد بود .
СFDs معاملات آتی بر فلزات گرانبها (#GC, #SI)
  • #GC در ساعت 23:00 باز ميشود ، و زمان استراحت از 21:15 الی 22:00 خواهد بود .
  • #SI در ساعت 23:00 باز ميشود ، و زمان استراحت از 21:15 الی 22:00 خواهد بود .
CFDs در معاملات سلف کالا (#S, #C, #W) در ساعت 14:30 باز ميشود .
СFDs معاملات آتی بر شاخص سهام (#NX) در ساعت 08:00 باز ميشود ، در ساعت 20:15 بسته می شود .

زمان به وقت GMT است .

توجه داشته باشيد که در آمريکا ساعت به زمان تابستانی تغيير خواهد کرد . در اين راستا از 13 مارس 2011 برنامه زمانبندی بسته شدن معاملات به مدت دو هفته يک ساعت قبل تر انجام می شود . بدين ترتيب در اين مدت شما می توانيد معاملات خود را در بازار فارکس از 23:00 (GMT) روز يکشنبه تا 21:00 (GMT) روز جمعه انجام دهيد :