ثبات سرمایه ثابت ناخالص  قبل و بعد از برجام (قسمت 4)

فارکس – ثبات سرمایه ثابت ناخالص  قبل و بعد از برجام (قسمت 4)

فارکس

واقعیات مرتبط با کشور ایران هم چنین قابل تبیین است :

1 ) جمهوری اسلامی ایران بر پایه ی تأییدیه جمعی اداره دربین المللی انرژی اتمی و بیش تر از 90 % از کشورهای غیروابسته عالم – اعم از ممالک اتحادیه اروپا – با همگی مفاد قرارداد در دست گرفتن فعالیتهای هسته ای به اعتنا توافق داشته و انتظارات جهانی را برآورده نموده است . صلاح جمهوری اسلامی ایران به عبارتی است که دولت در پیش گرفته است . کشور‌ایران می بایست تمرکز خویش را روی به عبارتی 90 در صد ممالک دنیا قرار دهد و تکلیف تجارت در میان المللی خویش را با توکل به آن‌ها گزینش نماید . ایالات متحده و دنیا دیر یا این که زود به ضربات پتک های عدیده مخرب ترامپ پایان خواهند داد . شیوه برد اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در خرد و تمهیدات استراتژیک مملو‌از منطق و طاقت و صبر در دریافت رضایت و اعتماد جامعه جهانی است .

فارکس

2 ) انگیزه بلند دوران تحریمهای بیشتراز سه ده سال اقتصادی امریکا بر ضد دولت و ملت کشور ایران – که همواره در جهت تقویت و تفوق اسرائیل در خا ورمیانه بوده است – تضعیف مطلق کشور‌ایران در حیطه است . او‌لین تحریم در سال 1979 آغاز شد که با آزاد شدن گروگانهای آمریکایی پس از سال 1983 موقتاً توقیف شد . البته مجدداً پس از سال 1984 به‌تدریج – نخستین به دلیل ( حمایت کشور ایران از تروریسم و بعد از آن رغبت آن به ساخت سلاحهای بزرگ التخریبی ( – بر پایه ی گزارش تحقیقی پتریک کلاسن* – امریکا به ادامه تحریمات خویش پرداخت . در دوران اوباما بانکهای و موسسه ها فرنگی و ا بسته به بانکهای آمریکایی ناچار به پرداخت حدود 14 ملیارد دلار به دولت امریکا جریمه به جرم تخلف قانون ها منع مبادلات با کشور ایران شدند .

*Clawson , Patrick . ( 2018 ) . ( U . S . Sanctions . ” The Iran Primer . Washington Institute of Near East Policy . **

**Patrick Clawson is director of research at the Washington Institute of Near Easy Policy where he directs the Iran Security Initiative . He is the co – author of “ Eternal Iran : Continuity and Chaos .

خبر فارکس خبرگزاري فارس خبرهاي فارکس خريد اکسپرت فارکس خودآموز فارکس دانلود استراتژي معاملاتي

بر طبق مقاله مذکور – از عواقب تحریم کلیه جانبه امریکا در سال 2010 که برنده به کمپانی فعال متحد و مصممانه اتحادیه اروپا هم شد , براحتی می شود به بیحرکتی ارزی و اقتصادی شدید 2011 کشور‌ایران اشاره و تأکید کرد .

شما در آمریکا تشریف دارید از دیدگاهها در مورد ایران و اقتصاد آن بگویید. در سال های اخیر  با وجود تلاش های دولت و رشد اقتصادی مثبت، هنوز معضل بیکاری لاینحل باقی مانده است، چرا با وجود رشد اقتصادی مثبت هنوز زمینه اشتغال فراهم نشده و پیشنهاد شما برای آن چیست؟

جهت پا سخ بهتر – اجازه دهید بیانیه مذکور خود را تکرار کنم:

“سیاستهای اقتصادی-سیاسی چندین ماهه اخیر ایران از مردم سالاری فاصله گرفته است. قدرت خرید مردم و اشتغال نیروی کار – هردو – سیر نزولی داشته و نیروی کار جوان ایران در بیکاری بالای 30 درصد در حال دست و پا زدن  درحل مسائل و معمای زیستن در حد اقل سطح معیشت میباشند. باز نشستگان در لبه خط فقر باز- نشسته اند”!!

ایران موظف است که از هرگونه حیف و میل درآمدهای ملی خود که با چالش های دایمی به دست می آورد با تمام قوا خود داری نموده و کلیه طرحهای مهم استراتژیک خود را که حیاتی نیستند برای مدتی معلق نموده و به بازسازی اقتصاد آن مرز و بوم بپردازد.

جزوه فارکس جيک فارکس چارت زنده فارکس حساب فارکس خاطرات فارکس خامسي فارکس

سرمایه گذاریهای ساختاری و زیر بنایی از بزر گترین و کار ساز ترین اهتمامات رهبران دلسوز و خادم مردم هر مملکت میباشد. بزرگی و شوکت یک مملکت قبل از هر عامل دیگری بر روی گرده های خسته و پر تکافوی مردم آن مملکت استوار است که سهامدار خانه خود – وطن خود – میباشند. و کوتاه نگه داشتن دستهای غارتگر متجاوزین خارجی از منافع و خزانه ملی تنها با تکیه به همان مردم بومی و وطندوست قابل تصور است. از یاد بردن مردم ایران در طی دوران تاریخ پر فراز و نشیبمان همواره و به کرات به بر باد دادن ایران منجر گشته است. سر زمین پارس و ایران باستان روزی وسیع تر از کل خاور میانه امروزی میبود. نگذاریم تاریخ ننگ آور گذشته های دور تکرار شود.

ثروت فارکس ثروتمندان فارکس جايزه فارکس جبل عاملي فارکس جرايم فارکس جرم فارکس در ايران

3 ) سیاستهای اقتصادی – سیاسی یک سری ماهه اخیر کشور‌ایران از مردمان سالاری مسافت گرفته است . توان خرید مردمان و اشتغال نیروی کار – هردو – سیر نزولی داشته و نیروی کار برنا کشور ایران در بیکاری بالای 30 درصد در اکنون دست و پا زدن درحل مساله و معمای زیستن درتوان اقل مرحله معیشت هستند . گشوده نشستگان در حاشیه خط فقر گشوده – نشسته اند!!

4 ) اقتصاد زرخیز ما که حدود 80 درصد درآمد صادراتی اش را در حالت نرمال از محل فروش نفت کسب می کرده و آن خویش تا حدود ٢٦ % کل درآمد نا خا لص داخلی را تشکیل میداده به هر صورتی که شده بایستی به کار انداخت .

5 ) جای تأسف بسی دردناک است که کشور‌ایران از در بین 180 کشورمورد مطالعه عالم در سال 2017 – از حیث شفافیت فی مابین المللی و در شاخص مملکتی خرابی در جایگاه 130 ( یکصد و سی ) جایگزین شد . خرابی نوعی سرطان بر پیکر خسته مرزو بوم است که هر مدل مصونیت استعلاجی را از دست داده و مداوا های اقتصادی , سیاسی واجتماعی را چه بسا به وسیله برگزیده ترین رهبران سیاسی و اقتصادی پس میزند .

دانلود استراتژي معاملاتي فارکس دانلود اکسپرت رايگان فارکس دانلود اکسپرت فارکس دانلود بروکر فارکس دانلود بروکر هات فارکس درباره بروکر هات فارکس

در یکی پژوهش ها تعدادی سال پیش خویش که مستأصل وار در جستجوی رویه حلهای اقتصادی برای مشکلات کشور‌ایران عزیز بودم , به جستجوی صعب الوصول آمارهای اقتصادی – سیاسی و اجتماعی کشور ایران و دنیا پرداختم و از روش بعضی از تکنیکهای اقتصاد سنجی , نقش حکومت قا نون و سیستم حقوقی را در کنار تعداد نسبتآ مختلف متقیرات مطروحه دیگر برای تمامی ممالک عالم محاسبه کردم و در یکی‌از معادلات تخمینی , تأ ثیر حکومت ضابطه , آزادیهای دولتی و آزادیهای سیاسی مضاعف ملموس بود : EF = 3 . 75 – 0 . 116 PR + 0 . 169 CL – 0 . 107 ROL ( EF آزادی اقتصادی , PR آزادیهای سیاسی , CR حقوق و دستمزد و آزادیهای دولتی و ROL حکومت ضابطه ) .

 

 

توضیح آنکه راجع به آزادیهای سیاسی و حکومت ضابطه , شا خص تحت خیس نماینده تراز مناسب خیس هرمورد و در زمینه‌ی آزادیهای دولتی – بر عکس ارقام بالا خیس مشخصه مطلوبتر بودند . در فیض علامتهای مثبت و منفی در معادله محاسبه شده بالا به درستی تأثیرات مورد انتظار تئوریک را تأیید می کنند.

6) ایران باید تقاضای بازنگریهای اضطراری آینده در زمینه برخورد عادلانه و متساوی ملل گوناگون منطقه در تولید انرژی و حتی تسلیحات اتمی؛ ایرانیها نباید زیر بار زور اسرائیل که تا به دندان به کلیه سلاحهای اتمی و ضد بشری مسلح است، کشانیده شوند.