بروکر alpari – «جنگ جهانی غذا»

فارکس
 مطابق شاخصهای جهانی , «جمعیت» یکی شاخصهای زیرساختی قدرت سیاسی و پرورش اقتصادی هر مرزوبوم است . در‌این گزارش , ضمن پرداختن بدین زمینه تغییرات جمعیت عالم طی دو هزار سال قبلی بررسی شده‌است .
پرونده ویژه  

اشاره | در بخش پیشین پرونده , بدین اشاره شد که طی نیم قرن اخیر , آرایش و پیرایش قدرتهای بزرگ عالم , از متمرکز و اقتدارگرا به منعطف و چندملیتی تغییر و تحول یافته است ; البته یکی مهم ترین بهانه‌های برنامه‌های کاهش جمعیت که بوسیله اشخاص یگانه پیگیری می شود , فقدان منابع در دنیا است , و یکی مهم ترین عوارض فقدان منابع را ارتقاء تصاعدی جمعیت طی قرن اخیر می دانند .

ولی این اشخاص و سازمان های یگانه هیچ گاه بدین حقیقت اشاره نمیکنند که آدم , همپای ارتقا جمعیت , به سطوحی از «تکنولوژی» , و «توان برنامه‌ریزی» دست یافته که به‌راحتی میتواند یکسری برابر گنجایش فعلی جمعیت عالم , خوراک ایجاد نماید . درین بخش , تحلیلی آماری از جمعیت عالم ارائه خوا هیم بخشید . دعوت میکنیم این بخش دیدنی را از دست ندهید .

«جمعیت» ; مؤلفه‌ی زیرساختی پرورش و قدرت 

نه‌تنها برآوردهای داخلی , بلکه شاخصهای جهانی به‌روشنی حاکی از آن است که میزان جمعیت یک مرزوبوم بر حوزه‌های مختلف قدرت آن مرزو بوم تأثیرات عمیقی داراست . در حوزه نظامی برای سنجش اقتدار نظامی یک مملکت ,

فارکس از لحاظ شرعي فارکس ازمايشي فارکس اسکالپ فارکس اسکول فارکس اسلامي فارکس اکسنس

مؤلفه‌های متفاوت جمعیتی معقول می گردد . جمعیت کل[1] , نیروی در دسترس[2] , ارتش نظامی مطلوب برای خدمت[3] , ارتش نظامی به سن سرویس رسیده[4] , قوای نظامی فعال[5] و ارتش نظامی رزرو[6] بعضا شاخص‌هایی می باشند که برای سنجش آمادگی نیروی نظامی هر مملکت , مورد سنجش قرار میگیرند .
در حوزه اقتصادی هم در رابطه تأثیر عمیق نرخ باروری در اقتصاد هر مرزو بوم رخداد لحاظ موجود است . «پل ساموئلسون»[7] در مقاله‌ای به اسم «یک دسته ظریف وام مصرفی با یا این که سوای قرارداد اجتماعی پول» ثابت کرد «نرخ باروری انسانی» شایسته ترین برهان تحرک و تکامل اقتصاد هر مرزو بوم است .

«هنری هارود»[8] – اقتصاددان پررنگ «کینز»ی – رویش جمعیت را ادله رویش ارگانیک اقتصاد می داند . همینطور مطابق حیث «رابرت سولو»[9] اقتصاددان معروف آمریکایی , ارتقاء نرخ پرورش جمعیت , ‌ گرچه «ذخیره سرانه سرمایه» و همینطور «تولید سرانه» کمتری را برای اقتصاد رقم خواهد زد , لکن «رشد پایا» و «توان اقتصادی بالاتری» را بوجود می آورد .

«ادموند فلپس»[10] به ارتباط ظریف در بین رویش اقتصادی و پرورش جمعیت دست یافت که به «قاعده طلایی رشد»[11] معروف شد . مبتنی بر این قاعده‌ , سعی پایانی سرمایه , با نرخ پرورش جمعیت برابر است . به عبارت دیگر , پرورش اقتصادی تابع بی واسطه نرخ پرورش جمعیت است . این نظریه را اقتصاددانان دیگری مثل موریس اله[12] و جان نیومن[13]نیز تأیید کرده‌اند .

«سیمون کوزنتس»[14] با بررسی موزیک پرورش درآمد سرانه و موزیک رویش جمعیت در کشور‌های متعدد , به‌این سود رسیده که وحدت معنی‌داری در بین کاهش یا این که ارتقاء جمعیت با درآمد سرانه نیست .

فارکس اندرويد فارکس ايران فارکس ايراني فارکس با آلپاري – غير قابل اطمينان فارکس با باينري فارکس بابک زنجاني

«کنت آرو»[15] و همکارانش در سال 2003 اعلام کردند جمعیت شکلی از سرمایه است . بر این اصول , با در دست گرفتن جمعیت , رویش اقتصادی در دست گرفتن و محدود میشود . [16]
در این باره انبوهی از نظر ها اقتصادی , سیاسی و اجتماعی موجود است , که ذکر آن ها فرایند مشاجره را به کناره خواهید پیروزی . تا اینجا بایستی بپذیریم که جمعیت , به‌عنوان یک کدام از مؤلفه‌های اصلی اقتدار استراتژیک در مجامع علمی و اجرایی جهان پذیرفته شده‌است .

پروسه دوهزارساله تغییر و تحول جمعیت 

فرآیند تغییرات جمعیت روی زمین در گذر مورخ دوچندان جذاب اعتنا است . پیش از رخدادهایی مثل انقلاب جنسی[17] و همینطور برنامه‌های کاهش جمعیت در غرب , جمعیت عالم از اولِ سده بیستم رشدی بی‌سابقه به خویش گرفته بود .

برهان مهم این رویش بی‌سابقه احتمالا همه‌گیری بهداشت و معالجه بوده است ; اکنون این پروسه صعودی به‌دلیل سیاستهای فرهنگی و اجتماعی غرب مضاعف نماید شده‌است . بیایید نگاهی به فرایند ارتقاء جمعیت عالم از اولِ ولادت مسیح تا به امروز بیندازیم .  
جمعیت عالم هم‌اکنون از 7 . 6 میلیارد نفر بالاتر رفته است .

نرخ ارتقاء هر ساله جمعیت , 1 . 09 درصد است که با این اکانت هر سال حدود 82 میلیون نفر به جمعیت عالم طولانی تر می گردد . چین با بیشتراز 1 . 4 و هندوستان با 1 . 35 میلیارد نفر کشورهای نخستین و دوم پرجمعیت جهان میباشند و مجموعاً 36 درصد جمعیت دنیا را در خویش جای داده‌اند , بعد از این دو , آمریکا با 326 میلیون نفر در موضع سوم جای دارد . جمهوری اسلامی ایران با حدود 82 میلیون نفر , منزلت هجدهم را به خویش اختصاص داده است .