مشتريان گرامی!

به اطلاع شما می رسانيم که حجم معاملاتی شرکت های تحت نام تجاری Alpari در مه 2011 به 210 ميليارد دلار رسيد. اين ارزش 31% افزايش شاخص در نوامبر 2010 را نشان می دهد. شش ماه پيش حجم معاملاتی Alpari در بازار فارکس تنها 160 ميليارد بوده است.

مشتريان گرامی!

طی سال گذشته حساب های معاملاتی فعال به بيش از 170000 رسيد. نام تجاری آلپری همچنان به گسترش و بهبود خدمات با آخرين الزامات بازار می پردازد.

در اين راستا آقای شيلوف،

مدير عامل شرکت Alpari گفت:

“در سال 2011 موفقيت هايی برای شرکت های تحت نام تجاری Alpari آغاز شدند.

تا جايی که ارزش حجم معاملاتی ما در بازار فارکس به 210 ميليارد دلار رسيد”.

به اطلاع شما می رسانيم که حجم معاملاتی

شرکت های تحت نام تجاری Alpari در مه 2011 به 210 ميليارد دلار رسيد.

اين ارزش 31% افزايش شاخص در نوامبر 2010 را نشان می دهد. شش ماه پيش حجم معاملاتی Alpari در بازار فارکس تنها 160 ميليارد بوده است.