خلاصه کتاب پدر پولدار پدر فقیر رابرت کیوساکی تنها در ۸ جمله! 

بروکر فارکس

مقایسه دیدگاه و شیوه تفکر پدر پولدار و فقیر از دید رابرت کیوساکی 

۱ 
🙃 پدر بی پول : من برای پول کار می‌کنم . 

🤑 پدر پولدار : پول برای من کار می نماید . 

۲ 
🙃 پدر بی پول : علاقه به پول , ریشه تمامی شرارت ها است . 
🤑 پدر پولدار : نبود پول , ریشه کلیه شرارت ها است . 

۳ 
🙃 پدر بی پول : نمی توانم از عهده مخارج برآیم . 
🤑 پدر پولدار : به چه شکل می‌توانم از عهده مخارج برآیم و چه کاری بایستی انجام دهم تا بتوانم از عهده مخارج برآیم؟ 

۴ 
🙃 پدر بی پول : من عشق و علاقه ای به پول ندارم و هیچ زمان ثروتمند نخواهم شد . 
🤑 پدر پولدار : پول اقتدار است و اینجانب مرد ثروتمندی هستم . 

۵ 
🙃 پدر بی پول : در زمینه‌ی مسایل مالی با احتیاط رفتار کن و از ریسک کردن بپرهیز . 
🤑 پدر پولدار : یاد بگیر که چه گونه با پول ریسک کنی . 

۶ 
🙃 پدر بی پول : به خاطر داشتن فرزند , نمی توانم سرمایه دار شوم . 

 

🤑 پدر پولدار : به خاطر فرزندانم بایستی پولدار شوم . 

۷ 
🙃 پدر بی پول : صرفا تحصیلات عالیه دانشگاهی , ضروری است . 
🤑 پدر پولدار : برخورداری از علم مالی به مقدار تحصیلات دانشگاهی , اهمیت دارد . 

۸ 
🙃 پدر بی پول : عالی درس بخوان تا یک شرکت خوب برای کار کردن پیدا کنی . 
🤑 پدر پولدار : عالی درس بخوان تا بتوانی یک شرکت عالی , درست کنی …