۱۰ مقصد اولیه کالاهای صادراتی کشور‌ ایران

به گزارش گمرک جمهوری اسلامی ایران , ۴۷ . ۴۱ درصد از سهم ارزشی صادرات در دو ماهه اولِ این سال به کشورهای چین , امارات متحده عربی و عراق تعلق دارد به گونه ای که چین با یک میلیارد و ۴۵۱ میلیون و ۲۴۲ هزار دلار سکو نخست در خرید کالاهای ایرانی را داراست که نسبت به مقطع شبیه سال قبل با رویش ۲ . ۹۴ درصدی روبه‌رو بوده است و سهم ارزشی آن از کل صادرات ۱۸ . ۷۵ درصد است .

امارات متحده عربی با خرید یک میلیارد و ۳۷۰ میلیون و ۷۱۵ هزار دلاری در جايگاه دوم کشورهای مقصد کالاهای صادراتی جمهوری اسلامی ایران جای‌دارد که نسبت به بازه شبیه سال پیشین با ۴۴ . ۶۷ درصد رویش روبه‌رو بوده و ۱۷ . ۷۱ صدم درصد از کل سهم بها صادرات را به خویش اختصاص داده است .

عراق در مرتبه سوم کشورهای مقصد کالاهای صادراتی کشور‌ایران جای دارد این مملکت با خرید یک میلیارد و ۱۶۱ میلیون و ۸۲۵ هزار دلار , ۱۵ . ۱ درصد از کل سهم بها صادرات کشور‌ایران را داراست .

همینطور صادرات کالاهای ایرانی به مرزو بوم افغانستان طی دوران ذکر شده ۵۷۷ میلیون و ۳۶۷ هزار دلار بوده که با پرورش ۴۵ . ۲۰ درصدی مواجه بوده است .

سرزمین هند در درجه پنجم خریداران کالاهای ایرانی قراردارد این سرزمین با خرید ۴۶۰ میلیون و ۲۰۳ هزار دلار نسبت به برهه زمانی شبیه سال پیشین افت ۱۴ . ۵۴ درصدی را داشته است .

صادرات کالاهای ایرانی به کره جنوبی به حیث وزنی ۸۲۲ هزار و ۱۳۵ تن به قیمت ۴۵۵ میلیون و ۷۷۷ هزار دلار بوده که نسبت به مقطع شبیه سال ۹۶ از نگاه وزنی ۱۵ صدم درصد کاهش و از حیث ارزشی ۲۲.۶۶ درصد رشد را نشان می‌دهد.

۳۶۳ هزار و ۳۱۳ تن به ارزش ۲۹۲ میلیون و ۲۹۲ هزار دلار نیز حاصل صادرات کالاهای ایرانی به کشور ترکیه بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر وزن ۵۶.۹۷ درصد و از حیث ارزش ۳۰.۲ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

پاکستان هشتمین کشور مقصد صادرات کالاهای ایرانی است و طی مدت مذکور ۴۵۵ هزار تن کالا به ارزش ۱۸۹ میلیون و ۵۲۹ هزار دلار انواع کالای ایرانی را خریداری کرده است و به ترتیب از نظر وزنی و ارزش ۳۳.۱۲ درصد و ۶۶.۲۷ درصد رشد داشته است.

صادرات کشورمان به اندونزی با رشد ۲۲۰.۲۴ درصدی روبه‌رو بوده است به طوری که طی دو ماهه نخست سال‌جاری ۱۸۷ میلیون و ۱۴ هزار دلار کالاهای ایرانی را خریداری کرده است.

تایلند با خرید ۱۷۹ میلیون و ۶۱۵ هزار دلار انواع کالاهای ایرانی دهمین کشور مقصد کالاهای صادراتی ایران بوده است که این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۷.۷۵ درصد رشد را نشان می‌دهد.