ده مقصد اولیه کالاهای صادراتی کشور‌ ایران

به گزارش گمرک جمهوری اسلامی ایران , ۴۷ . ۴۱ درصد از سهم ارزشی صادرات در

دو ماهه اولِ این سال به کشورهای چین , امارات متحده عربی و عراق تعلق دارد به گونه ای

که چین با یک میلیارد و ۴۵۱ میلیون و ۲۴۲ هزار دلار سکو نخست در خرید کالاهای ایرانی را داراست

که نسبت به مقطع شبیه سال قبل با رویش ۲ . ۹۴ درصدی روبه‌رو بوده است و سهم ارزشی آن از کل صادرات ۱۸ . ۷۵ درصد است .

امارات متحده عربی با خرید یک میلیارد و ۳۷۰ میلیون و ۷۱۵ هزار دلاری در جايگاه دوم کشورهای مقصد کالاهای

 

ده مقصد اولیه کالاهای صادراتی کشور‌ ایران

صادراتی جمهوری اسلامی ایران جای‌دارد که نسبت به بازه شبیه سال پیشین با ۴۴ . ۶۷ درصد رویش روبه‌رو بوده و ۱۷ . ۷۱ صدم درصد

از کل سهم بها صادرات را به خویش اختصاص داده است .

عراق در مرتبه سوم کشورهای مقصد کالاهای صادراتی کشور‌ایران جای دارد این مملکت با

خرید یک میلیارد و ۱۶۱ میلیون و ۸۲۵ هزار دلار , ۱۵ . ۱ درصد از کل سهم بها صادرات کشور‌ایران را داراست .

همینطور صادرات کالاهای ایرانی به مرزو بوم افغانستان طی دوران

ذکر شده ۵۷۷ میلیون و ۳۶۷ هزار دلار بوده که با پرورش ۴۵ . ۲۰ درصدی مواجه بوده است .

سرزمین هند در درجه پنجم خریداران کالاهای ایرانی قراردارد این سرزمین

با خرید ۴۶۰ میلیون و ۲۰۳ هزار دلار نسبت به برهه زمانی شبیه سال پیشین افت ۱۴ . ۵۴ درصدی را داشته است .

صادرات کالاهای ایرانی به کره جنوبی به حیث وزنی ۸۲۲ هزار و ۱۳۵ تن

به قیمت ۴۵۵ میلیون و ۷۷۷ هزار دلار بوده که نسبت به مقطع شبیه سال ۹۶ از نگاه وزنی ۱۵ صدم درصد

کاهش و از حیث ارزشی ۲۲.۶۶ درصد رشد را نشان می‌دهد.

 

ده مقصد اولیه کالاهای صادراتی کشور‌ ایران

 

۳۶۳ هزار و ۳۱۳ تن به ارزش ۲۹۲ میلیون و ۲۹۲ هزار دلار نیز حاصل صادرات کالاهای ایرانی

به کشور ترکیه بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر وزن ۵۶.۹۷ درصد و از حیث ارزش ۳۰.۲ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

پاکستان هشتمین کشور مقصد صادرات کالاهای ایرانی است و طی مدت مذکور

۴۵۵ هزار تن کالا به ارزش ۱۸۹ میلیون و ۵۲۹ هزار دلار انواع کالای ایرانی را خریداری کرده است و

به ترتیب از نظر وزنی و ارزش ۳۳.۱۲ درصد و ۶۶.۲۷ درصد رشد داشته است.

صادرات کشورمان به اندونزی با رشد ۲۲۰.۲۴ درصدی روبه‌رو بوده است به

طوری که طی دو ماهه نخست سال‌جاری ۱۸۷ میلیون و ۱۴ هزار دلار کالاهای ایرانی را خریداری کرده است.

تایلند با خرید ۱۷۹ میلیون و ۶۱۵ هزار دلار انواع کالاهای ایرانی دهمین

کشور مقصد کالاهای صادراتی ایران بوده است که این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۷.۷۵ درصد رشد را نشان می‌دهد.

 

فارکس ربیت