سهام چیست و چه سهامی در بورس معامله می شوند

< بروکر فارکس >

 

سهام چیست؟http://alforex.ir

در شرایطی‌که سرمایه شرکتهای سهامی را به بخش های برابر و هم اندازه تقسیم کنیم هر بخش برابر یک سهم هست . که نشان دهنده میزان مشارکت و تعهدات و منافع صاحب ان در کمپانی سهامی هست. دارای سهم نمی تواند به نسبت سهم خویش مالکیتی از مایملک شرکت داشته باشد , بلکه به نسبت سهم خویش از شرکت دارای حق هست و مبنی بر آن از منافع کمپانی استفاده کرده و در مجمع عمومیرأی می‌دهد و در صورت انحلال از میزان دارایی کمپانی شریک خواهد شد . 

عموماً سهام شرکتها به دو قسم سهام معمولی و سهام ممتاز تقسیم میگردند . سهام ممتاز که نشر آن در کشور ایران انجام نمی گیردنوعی بدهی شرکت به صاحب و مالک سهام ممتاز است و اکثر وقت ها دارنده نرخ سود یا این که بهره تعیین شده می باشند . البته سهام معمولی یا این که به عبارتی سهام جان دار در بازار سرمایه دارندهنرخ سود یا این که بهره ثابت نیستند و میزان مالکیت سهامدار از منافع و حقوق و دستمزد شرکت را بیان می نمایند . 

شرکت های سهامی عام که حداقل ۵ سهامدار دارند اگر سرمایه آنها را بر عدد ۱۰۰۰ ریال تقسیم کنیم تعداد سهام آنها به دست می آید. حال اصطلاح “سرمایه” و عدد “۱۰۰۰ ریال” چیست؟

سرمایه شرکتهای سهامی

 

منظور از سرمایه در واقع همان آورده مالکین شرکت می باشد. هر شرکت باید دارای سرمایه باشد تا بتواند به عملیات خود که تجارت است بپردازد و از عملیات خود منتفع گردد. این مبلغ از حداقل پنج میلیون ریال شروع و حداکثری برای آن تعریف نشده است. بیشترین میزان سرمایه را در تاریخ نگارش این مقاله شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز تأمین با نماد تاپیکو با مبلغ سرمایه ۸۱۵۰۰ میلیارد ریال در بازار سرمایه دارد.

بر اساس ماده ۲۹ قانون تجارت، ارزش اسمی هر سهم در شرکت های سهامی عام هزار ریال می باشد. حال این مبلغ هزار ریال(۱۰۰ تومان) چه کاربردی دارد؟ برای به دست آوردن تعداد سهام شرکتها از مبلغ اسمی هر سهم استفاده می شود. اگر بخواهیم تعداد سهام هر شرکت را به دست آوریم مبلغ سرمایه شرکت را که در بخش حقوق صاحبان سهام عنوان می شود بر عدد مبلغ اسمی یا ۱۰۰۰ ریال تقسیم می نماییم. برای مثال، به محاسبه تعداد سهام شرکت سهامی عام توکاریل با نماد توریل می پردازیم:

 

مبلغ سرمایه در ترازنامه تصویر بالا ، ۲۰۰۰ میلیارد ریال است که تعداد سهام شرکت توریل بر اساس محاسبات ترازنامه ای شرکت برابر است با:

۲٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰/۱۰۰۰=۲٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ عدد سهم

در یک تشابهی , سهام یک شرکت را مثابه یک کیک میدانند که آن را به بخش های برابر بُرِش زده اند و هر شخص با توجه به مالکیت خویش از تعداد برش ها از آن کیک حق مالکیت دارد .