مشتريان گرامی

به اطلاع شما ميرسانيم که از تاريخ 27 سپتامبر ، شرکت آلپری ، ابزارهای جديد CFD در ETF را راه اندازی ميکند: #FAS, #GLD, #SSO, #SMH, #FXI, #XLI, #TLT, #SDS.

تقويم پرداخت سود سهام CFD در ETF است.

. ETF ، هر روزه جايگاه ويژه اي ميان معامله گران حرفه اي و مديران مالی باز ميکند.

برای اطلاعات بيشتر ، لطفاً به سايت ما مراجعه کنيد .

 

مشتريان گرامی

به اطلاع شما ميرسانيم که از تاريخ 27 سپتامبر ، شرکت آلپری ، ابزارهای جديد CFD در ETF را راه اندازی ميکند: #FAS, #GLD, #SSO, #SMH, #FXI, #XLI, #TLT, #SDS.

. ETF ، هر روزه جايگاه ويژه اي ميان معامله گران حرفه اي و مديران مالی باز ميکند.

تقويم پرداخت سود سهام CFD در ETF است.

برای اطلاعات بيشتر ، لطفاً به سايت ما مراجعه کنيد .

ETF — Exchange traded funds و يا داد و ستد ارز ، نشان دهنده مجموعه اي از دارايی های زير بنايی شاخص بازار است ، و امروزه به عنوان مترقی ترين و سريع ترين ابزار سرمايه گذاری در بازار بورس شناخته شده است

تقويم پرداخت سود سهام CFD در ETF است.