مشتریان گرامی!

شرکت نام تجاری Alpari

والری تاراسوف مدير ارتباطات خارجی Alpari در اين رابطه گفت: ” شرکت در اين رويداد و بحث در مورد موضوعات مهم برای تامين رشد اقتصادی جهانی، و ايجاد پتانسيل خلاق در روسيه، برای توسعه جهانی شرکت Alpari بسيار مهم است”. انجمن اقتصادی بين المللی پترزبورگ يکی از مهمترين وقايع مالی سال است.

در سال 2011 نام تجاری Alpari انجمن بين المللی اقتصادی پترزبورگ شرکت می کند. اين انجمن يکی از انجمن های پيشرو در جهان است که مديران شرکت ها و کارشناسان در مورد مسائل کليدی از اقتصاد جهانی را مورد بحث قرار می دهند.

والری تاراسوف مدير ارتباطات خارجی Alpari در اين رابطه گفت: ” شرکت در اين رويداد و بحث در مورد موضوعات مهم برای تامين رشد اقتصادی جهانی، و ايجاد پتانسيل خلاق در روسيه، برای توسعه جهانی شرکت Alpari بسيار مهم است”. ( شرکت نام تجاری Alpari )

انجمن اقتصادی بين المللی پترزبورگ يکی از مهمترين وقايع مالی سال است.

تاکنون اين انجمن 15 بار برگزار شده است

و اين بار در موضوعاتی مانند

تضمين رشد متوازن اقتصادی و چشم انداز در پيشرفت فن آوری برگزار خواهد شد.

علاوه بر اين نمايندگان سياسی و اقتصادی، نوسانی اقتصادی روسيه

و بهبود جو سرمايه گذاری در روسيه را مورد بحث قرار خواهند داد.( شرکت نام تجاری Alpari )