فارکس – تزریق دلارهای نفتی ایالات متحده عربی به رسانه آیا العربیه توانست بازدارنده برتری الجزیره شود؟

 

نقشه ایالات متحده عربی تمرکز بر پایگاهها و کانال های خبری در اروپا و خاورمیانه است تا وجهه خیر از ایالات متحده عربی تازه به رهبری محمد بن سلمان ولیعهد سعودی به نمایش بگذارد ;
به گزارش مقر خبری ( الخلیج الجدید ( با درخشیدن ستاه کانال الجزیره قطر فی مابین مخاطبان عرب و جذب مخاطبان غیرعرب ایالات متحده عربی برای این‌که از این قافله عقب نماند ; به تفکر راه‌حل جویی برآمد ولی می بایست پرسید برای به وقوع پیوستن این انگیزه به چه راههایی متوسل شد و چقدر پیروز فعالیت کرد؟

سال 1996 که ستاره کانال تلویزنی الجزیره قطر در هم اکنون درخشیدن بود و به او‌لین کانال ماهواره ای عرب لهجه در پوشش خبر ها سیاسی تبدیل شد ; سوال مراجع تصمیم گیر سعودی این بود ; چطور با برتری الجزیره تقابل کنیم؟

این سوال عملا به دوران 16 سال بی جواب ماند تا این که ( ولید بن ابراهیم آل ابراهیم ( داماد فهد بن عبدالعزیز سلطان متوفی سعودی کانال العربیه را در سال 2012 تاسیس کرد چون در آن سال پوشش گسترده انقلاب های عربی موسوم به فصل بهار عربی در کانال الجزیره موجب نگرانی مراجع تصمیم گیر سعودی شده و آن را تهدید راهبردی برای خویش می دانستند که می بایست متوقف می‌شد ;

( جیمز دورسی ( تالیف کننده مطالب مربوط به خلیج عجم در گزارشی که ماهنامه ( دیپلماسی امروزی ( منتشر کرد ; عامل عقب افتادگی ایالات متحده عربی را در گونه رابطه حکومت پادشاهی مطلق با رسانه ها دانست که بازدارنده از این شد که به عامل ها ترقی یک رسانه پی برنده شود ;

محدودیت های سران سعودی برعلیه رسانه ها

ثروت فارکس ثروتمندان فارکس جايزه فارکس جبل عاملي فارکس جرايم فارکس جرم فارکس در ايران

 

این شرایط به صورت ملموس نخست یورش صدام به کویت مشاهده شد بدین مفهوم که رسانه های سعودی از اعلام این خبر منع شدند و سه روز بعد از آن سران سعودی ناچار شدند این ممنوعیت را بردارند چون شاهد بودند که رسانه های غربی علی الخصوص ( سی ; ان ; ان ( به منشا حساس داده ها و خبر شهروندان سعودی تبدیل گردیده اند ;

با اینهمه می بایست پرسید آیا العربیه توانست بازدارنده برتری الجزیره شود؟

به عقیده دورسی جواب منفی است ; به خصوص این که این کانال قطری با گذشت زمان به یک کانال جهانی تبدیل شد که غیرعرب لهجه ها را هم در برگرفت ; چیزی که العربیه به میزان متعددی فاقد آن است ;

بعداز آن مبنی بر اسنادی که در سال 2015 درز کرد ; نقشه ایالات متحده عربی تمرکز بر پایگاهها و کانال های خبری در اروپا و خاورمیانه بود تا وجهه نیکی از ایالات متحده عربی تازه به رهبری محمد بن سلمان ولیعهد سعودی عرضه نماید و در این باره یک قرارداد شرکت کردن میان مجموعه پژوهش ها و بازاریابی سعودی با انتشارات خبرنامه ایندیپندنت انگلیس امضا شد که به موجب آن چهار سرویس ها خبری تازه اینترنتی عرضه میشد ;

جزوه فارکس جيک فارکس چارت زنده فارکس حساب فارکس خاطرات فارکس خامسي فارکس

 

با این توضیحات مجال برای شرکت کردن با این مجموعه کهنه کار و دیرین انگلیسی آماده شد و باتوجه به نقش این تیم ; سر کردگی آن در سال 2015 به بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود واگذار شد و آنگاه او تحت عنوان وزیر تمدن ایالات متحده عربی منصوب شد و خبر مرتبط با پرداخت 450 میلیون دلار برای خرید یک تابلو از لئوناردو داوینچی موجب شد نامش سال قبلی درصدر خبر ها مجله های غربی قرار بگیرد که ولی شاهزاده بدر در این راستا نماینده و نماینده قانونی محمد بن سلمان بود ;

ولی شرکت کردن ایالات متحده عربی با ایندیپندنت مبنی بر روان کردن پول به رسانه ها از یک سو و خرید هزاران اشتراک از طرف دیگر است ;

مبنی بر قرارداد شراکت با این مجله انگلیسی قرار است بخش دارای اهمیت محصول ها بر عهده مجله گاران متعلق به تیم پژوهش ها و بازاریابی سعودی در لندن ; اسلام آباد ; استانبول ; نیویورک باشد و ایندیپندنت هم تنها در مقالاتی که از وبسایت آن به انگلیسی ترجمه می شود ; کمپانی داشته باشد ;

با این توضیحات یک سوال دیگر مطرح است و آن این‌که آیا برنامه ایالات متحده عربی برای جذب ایندیپندنت و ملحق کردن آن به بازوهای رسانه ای خویش غالب خواهد شد یا این که کار ماهر این شرکت باتجربه ; برتری خویش را بر پول های سعودی محافظت خواهد کرد؟