فارکس – دبیر شورای سر مشق : تقاضاهای پرشمار برای درک سرمشق را ارج می‌نهیم

دبیر شورای راهبردی سر مشق حالت همیاری علمی این شرکت با مرکز ها مدنی و مجموعه‌های مردمی را در یادداشتی شرح داد .
 حجت‌الاسلام علی کشوری ; راجع به حالت همیاری علمی شورای راهبردی الگوی ترقی اسلامی با مجموعه‌های مردمی و مرکز ها مدنی یادداشتی منتشر کرد . نوشته این یادداشت بدین شرح است :

بسم الله الرحمن الرحیم

 در روزهای اخیر شورای راهبردی الگوی ترقی اسلامی با تقاضاهای زیادی در رابطه برگزاری نشستهای الگوی ترقی اسلامی و همینطور در مواقعی با توصیه سرپرستی پایان‌نامه‌های سطح ها گوناگون و بعضا پیشنهادات شبیه از سمت مرکز ها علمی ; تبلیغی و رسانه‌ای مواجه است ; توصیه این برنامه‌ها ــ که در مواقعی با پیگیری خیره کننده و مثال‌زدنی همراه است; در حالی است که برگزارکنندگان متشخص دست‌کم موقعیت واجب برای تامل حول مفاهیم و دیدگاه ها الگوی ترقی اسلامی را میان مخاطبان خویش آماده نمی‌آورند .

به‌عنوان نمونه بعضا از مدرسه های علمیه ; دانشگاهها و وزارتخانه‌ها در کنار برنامه‌های کلیدی و در ساعتها خستگی مخاطبان ; زمانی ناکافی در توان 3 الی 4 ساعت را برای شناخت با الگوی ترقی اسلامی در حیث می گیرند و یا این که در مواقعی دانشجوها عصر کارشناسی و فوق لیسانس پس از گزینش زمینه و تعریف بعضی محدودیت‌های زیان آور به پژوهش ; توقع همکاریهای گسترده با شورای راهبردی الگوی ترقی اسلامی در رابطه نظر ها منتخب اولی نقشه الگوی ترقی اسلامی را دارا‌هستند 

فارکس فکتوري فارکس فکتوري فارسي فارکس فلوز فارکس فيبوناچي فارکس فيلوز فارکس قانون فارکس قانوني فارکس قانوني است

در رابطه پیشنهادات اخیر و موردها شبیه ; شورای راهبردی الگوی ترقی اسلامی معتقد به رعایت الگوی انتشار علم خویش است ; این الگوی کاربردی ; شالوده انتشار علم را «تحریک وعاء فکر» دانش‌پژوه میداند ; که برای تسهیل در همکاری‌های آتی در پنج بند ; نکاتی را در رابطه این سر مشق مطرح میکنم :

پی‌نوشت‌ها:

[1]. در مباحثات فقه هدایت و الگوی پیشرفت اسلامی به‌دلیل رعایت قاعده بیان مبتنی بر ظرفیت؛ از کلمه ظرفیت استفاده نموده‌ایم، این در حالی است که از لحاظ معنایی مفهوم غنی و عمیق قدر و تقدیر را در نظر گرفته‌ایم. متأسفانه درباره اصطلاح قدر ــ که بدون فهم آن معنای ربوبیت درک نمی‌شود ـ;ـ مانند بسیاری از اصطلاحات دینی کثیر الاستعمال ولی قلیل التأمل هستیم.

[2]. اولین نمونه‌سازی الگوی پیشرفت اسلامی برای برنامه ششم کشور و با ظرفیت آغاز تغییرات در نظام برنامه‌ریزی کشور در سالهای 1394 و 1395 هجری شمسی توسط کارشناسان شورای راهبردی الگوی پیشرفت اسلامی نوشته شد; این برنامه  بر اساس چهار نظریه بخشی الگوی پیشرفت اسلامی شامل 1 ــ نظریه بهبود مستمر فضای حاکم بر نهاد خانواده ;2 ــ نظریه بانک سؤالات جهت‌ساز; 3 ــ نظریه پیشگیری بنیادین اسلامی از جرم و; 4 ــ نظریه بنگاههای وقف‌محور تدوین گردید. این برنامه متأسفانه به‌دلیل عدم اعتقاد سازمان برنامه و بودجه و عدم توجه کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی به‌تصویب نهایی نرسید. برنامه ششم کشور ;(1400 ــ 1396 هجری شمسی) به‌دلیل عدم توجه به بوم کشور و نظریات الگوی پیشرفت اسلامی مانند سایر برنامه‌های سازمان برنامه و بودجه از آغاز تأسیس (1327 هجری شمسی) با شکست مواجه خواهد شد؛ قطعاً.

[3]. برای اطلاع بیشتر از نشست‌های الگوی پیشرفت اسلامی این یادداشت را مطالعه فرمایید.

[4]. آیین‌نامه نشست‌های الگوی پیشرفت اسلامی را از اینجا دریافت کنید. 

فارکس قانوني شد فارکس قانوني يا غيرقانوني فارکس قم فارکس قمار فارکس کاران فارکس کاران ايران

[5]. برای آشنایی با برخی از اشکالات مرکز الگوی اسلامی ــ; ایرانی پیشرفت این نامه را مطالعه فرمایید.

نخستین آنکه : درین الگوی کاربردی انسانها از لحاظ گنجایش تامل در پنج تراز ;1 ــ گنجایش تأمل ;2 ــ گنجایش تعقل ;3 ــ گنجایش تدبر ;4 ــ گنجایش تجرب و ;5 ــ گنجایش تفقه دسته‌بندی شده‌اند و گفتگوهای فکری را متناسب با گنجایش فکری مخاطبان با شخصیت خویش تعریف میکنیم ; [1] همینطور درین الگوی نظری فرایند تفقه و عمیق شدن شخص مشتمل بر شش سطح ;1 ــ حسن الانتخاب ;2 ــ حسن الاستماع; 3 ــ درگیری ;4 ــ کتابت ;5 ــ نظام مقایسه و ;6 ــ حسن السؤال است ; که شخص مدیر علم خویش را مبتنی بر این فرآیند به‌عهده میگیرد; در غایت نیز برای به وقوع پیوستن این سرمشق ; سه دسته برنامه عملیاتی موسوم به 1 ــ برنامه نشست‌ها 2 ــ برنامه بنا کردن و 3 ــ برنامه نمونه‌سازیــ تحت آیین‌نامه‌های مشخص و معلوم ــ تعریف شده‌است .

دوم آنکه : میان برنامه‌های سه‌گانه فوق‌الذکر ; برنامه نمونه‌سازی بر پایه ی نظر ها قسمتی الگوی ترقی اسلامی را مؤثرترین استدلال تحریک فکر در جامعه‌ میدانیم و بالتبع در همکاریهای سازمانی و همگانی خویش در پی مهیا آوردن وضعیت ضروری برای ساخت این نمونه‌های عینی هستیم ; همیاری با گروه‌های جهادی و انقلابی و مدنی درسمت نمونه‌سازی بر طبق الگوی ترقی اسلامی در بخشهای گوناگون ; مهم ترین روش برای بزرگ ذهنیت جامعه و اما انگیزه آخری شورای راهبردی الگوی ترقی اسلامی محسوب میشود ; که آیین‌نامه آن در 25 نصیب عملیاتی تصویر می شود . [2] 

فارکس کاران حرفه اي فارکس کارگزاري فارکس کتاب فارکس کجاست فارکس کريس فارکس کلاهبرداري

سوم آنکه : برنامه پایه گذاری کردن و ساخت محصول ها مربوط به نظر ها مطرح در اولی نقشه الگوی ترقی اسلامی دربرگیرنده ایجاد و پایه گذاری کردن 10 مدل کالا هست . ایجاد ;1 ــ سندها پژوهشی مربوط به دیدگاه ها چکیده الگوی ترقی اسلامی ( بنا کردن دانشنامه 100جلدی الگوی ترقی اسلامی ) ;2 ــ تدوین کردن گزارشهای راهبردی موضوعی ( ویژه آشنائی مسئولین با الگوی ترقی اسلامی ) ;3 ــ تدوین کردن پیشخوانِ نشستهای الگوی ترقی اسلامی و ;4 ــ تهیه و تنظیم گزارشهای خبری منظم از مهم ترین محصول ها تولیدشده در قالب برنامه تدوین کردن شورای راهبردی الگوی ترقی اسلامی است ;آیین‌نامه پایه گذاری کردن دربرگیرنده 16 کار است ; که مبنای همکاریهای این بخش با مجموعه‌های مردمی و مدنی محسوب میشود . 

چهارم آنکه : برای بسط محاسبات و دیدگاه ها مطرح در نقشه الگوی ترقی اسلامی برنامه‌ای ظریف برای رئیس نش ستهای الگوی ترقی اسلامی تعریف کرده‌ایم ; این برنامه ظریف دربرگیرنده برگزاری هفت جور نشست مشتمل بر : ;1 ــ نشست‌های رسانه‌ای ;2 ــ نشست‌های ارتباطی ;3 ــ نشست‌های معرفی نقشه رویکرد 4 ــ نشست‌های هم‌اندیشی 5 ــ نشست‌های عیب گیری و بررسی نقشه راه و روش; 6 ــ نشست‌های ارائه گزارش به خاصیت ;7 ــ نشست‌های همگانی الگوی ترقی اسلامی است ; [3] هرمورد از این نشست‌ها قسمتی از گفتگوهای حتمی برای الگوی ترقی اسلامی را رئیس مینماید و آیین‌نامه همگانی برنامه نشست‌ها مشتمل بر 8 بند است . [4]

پنجم آنکه : الگوی دبیر شورای سر مشق :;تقاضاهای پرشمار برای درک سرمشق را ارج می‌نهیم