سرگردانی ارزی تولیدکنندگان را گیج نموده است

فارکس – سرگردانی ارزی تولیدکنندگان را گیج نموده است

فارکس

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از ایجاد ملی با تأکید براینکه روز جاری تولیدکننده با عدم قبول ارز ۴۲۰۰ تومانی در حالت زیاد رنج جای‌دارد , بیان کرد دولت می بایست اندیشه دارای اهمیت برای تأمین ارز مواد نخستین واحدهای تولیدی نماید در غیر این صورت ما شاهد تعطیلی واحدها خوا هیم بود .
با اشاره به این‌که در گردهمایی اخیر کمیسیون صنعت های با مدیر کل بانک مرکزی صحبت‌هایی در رابطه حق تقدم بندی کالاها برای اخذ ارز مدنی مطرح شد , اظهار داشت : براساس گروه‌بندی‌ها دولت ارز 4200 تومانی را خاص کالاهای تیم یک مشتمل بر کالاهای کلیدی و حتمی اعلام نموده است .

 

او بابیان این که به کالاهای مجموعه دو منابع ارزی حاصل از صادرات اختصاص یافته است , افزود : این مورد نشان میدهد به صورت کلی تیم دو وجود فرنگی نداشته و آن نوع از کالاهای تولیدکنندگان مرزوبوم که درین تیم قرار دارا هستند قابلیت و امکان خرید آن‌ها نیست .

مدیریت کمیسیون ویژه حمایت از ساخت ملی با اعلام این که قرار است برای مجموعه کالایی سه هم ارز بازار ثانویه اختصاص پیدا نماید , اعلام کرد : دولت هنوز مبنای ارز بازار ثانویه را اعلام نکرده و همین فرمان دلیلی شده تا تولیدکنندگان در پریشانی شدیدی قرار گرفته و قابلیت و امکان خرید مواد نخستین را نداشته باشند .

او با تأکید براینکه روز جاری تولیدکننده در وضعیت دوچندان رنج قرار دارا‌هستند , افزود : دولت می بایست تامل اصلی برای تأمین ارز مواد اول واحدهای تولیدی نماید در غیر این صورت ما شاهد تعطیلی و چه بسا بیکاری در جامعه خوا هیم بود .

/// استراتژي هاي معاملاتي pdf فارکس پشوتن ptm فارکس چيست pdf forex چيست forex ذهب forex شرح forex صفحات مزورة forex عربي forex نصب

سهم اداره بهزیستی و کمیته یاری از منابع هدفمندی یارانه‌ها مشخص و معلوم شد/پرداخت ماهیانه ۴۵۵۰ میلیارد تومان
بر طبق ابلاغیه اداره برنامه و میزان دارایی , سهم اداره بهزیستی و کمیته کمک از منابع هدفمندی یارانه ها مرتبط با دستگاههای حمایتی مشخص و معلوم شد .
محمد باقر نوبخت مدیریت اداره برنامه و دارایی در مکاتبه با روئسای کمیته یاری و اداره بهزیستی شیوه طومار اجرایی ماده 4ایین طومار اجرایی تبصره 14 ضابطه میزان دارایی سال 97 مرزوبوم را بیان کرد .

 

مبنی بر این‌راه طومار اجرایی که خطاب به اداره هدفمندی یارانه‌ها , اداره بهزیستی و کمیته کمک هست , آمده است , در اجرای ماده 79 ضابطه برنامه ششم بسط , به خواسته ترمیم مستمری خانوارهای تخت پوشش دستگاههای حمایتی تا مبلغ 45 . 500 میلیارد ریال از محل سطر 3 جدول مصارف هدفمندی تبصره 14 به طور ماهانه به وسیله اداره به دستگاههای حمایتی بیان و تخصیص مییابد .

از این پول سهم کمیته کمک 34 . 370 میلیارد ریال و سهم اداره بهزیستی 11 . 130 میلیارد ریال هست .

سرگردانی ارزی تولیدکنندگان را گیج نموده است

همینطور در مکاتبه مدیر اداره برنامه و میزان دارایی با مدیر اداره هدفمندی یارانه ها آمده است , ترتیبی اتخاذ شود تا پرداخت مستمری مددجویان کمیته کمک و اداره بهزیستی در تیرماه بر طبق شیوه طومار مذکور صورت گرفته و ما به التفاوت سه ماه اولیه سال هم پرداخت شود .