فارکس – غفلت دولت از تجربه های غالب برای رویا رویی با چالش برق

فارکس
 تعرفه گذاری هوشمند با تمرکز بر مشترکین پرمصرف سبب به حل معضل برق خواهد شد . موضوعی که شبیه آن نیز در جهان و نیز در جمهوری اسلامی ایران تجربه شده البته معلوم نیست به چه دلایلی از آن غفلت شده و در امسال اجرا نشده است .
تامین تقاضای برق مصرفی در حین نقط ی اوج توشه همواره از دغدغه­ های مسئولان مدنی بوده است . با دقت به کاهش حجم بارندگی­های این سال و در فیض کاهش توان تولیدی نیروگاه­های برقآبی , تامین توان مصرفی مشترکین به یک چالش در این سال تبدیل شده و خاموشی­های متفاوت هم گواه بر این مقاله است . در پایانی اظهار لحاظ وزیر نیرو هم میزان فقدان توان تولیدی در طول نقطع ی عطف توشه حدود 5300 مگاوات اعلام شده‌است . 

 

مطلقا یکی‌از راهکارهای مطلوب برای کاهش تقاضای مصرفی در طول نقطع ی عطف توشه , استعمال از یک شیوه مطلوب قیمت­ گذاری است که شبیه آن در ایالات متحده , بزریل , کوبا و حتی‌د‌ر کشور‌ایران نیز صورت گرفته که در‌پی به دو مثال اشاره می­شود .

تجربه چیره در کالیفرنیا 

کمیسیون سرویس ها همگانی ایالت کالیفرنیا برای در اختیار گرفتن معضل برق در در ژوئن سال 2001 , بها برق مشترکین پرمصرف دو کمپانی SCE و PG$E را به صورت چشمگیری ارتقاء اعطا کرد . جدول پایین , درصد ارتقاء ارزش تعرفه­های برق را در‌این امسال نشان می­دهد .

جزوه فارکس جيک فارکس چارت زنده فارکس حساب فارکس خاطرات فارکس خامسي فارکس

همان­طور که از جدول فوق هم مشاهده می­شود , سیاست ارتقا بها ایالت کالیفرنیا به صورت یکسان برای کلیه مشترکین اعمال نشده و مشترکینی که دارنده مصارف حداقلی بودند ( دو پلکان نخستین ) فارغ از هیچ ارتقا ارزش و بها تعرفه برق مشترکین زیاد پرمصرف ( بنا شده در پلکان پنجم ) حدود 47 % ارتقاء یافت . این سیاست هوشمندانه سبب ساز شد تا توان مصرفی در حین نقطع ی عطف توشه حدود 12 % نسبت به سال 2000 کاهش می بایست .

تجربه برنده آب‌شرب خانگی در کشور ایران

در مهرماه سال 94 در حوزه آب , درصد ارتقا بها به طور یکسان برمشترکین اعمال نشد و مشترکین پرمصرف با درصد بیشتری از ارتقاء ارزش مواجه شدند . صورت ذیل تعرفه­های آب‌آشامیدنی خانگی و درصد افرایش آن را نشان می­دهد .
به موجب این سیاست هوشمندانه , میزان آب مصرفی تهران در سال 95 نسبت به سال 90 حدود 1 . 72 % کاهش یافت در‌صورتی‌که که جمعیت سرزمین درین سالها بسیار نیز شده بود .  

خبر فارکس خبرگزاري فارس خبرهاي فارکس خريد اکسپرت فارکس خودآموز فارکس دانلود استراتژي معاملاتي

البته با وجود این سیاستهای هوشمندانه و نتایج مثبت آن , گشوده نیز وزارت نیرو در همین سال بها برق همگی مشترکین را هم اندازه و به میزان 7 % ارتقا بخشید . شیوه­ای که از پیشین نیز معلوم بود هیچ تاثیری بر فرآیند مصرف برق نخواهد داشت و به تازگی هم مهندس حائری , نائب رئیس وزیر نیرو هم به آن اعتراف کرد . به همین عارضه ها اضطراری است تا برای تقابل با معضل برق , سیاست­های هوشمندانه­ای را برای ارتقا بها برق اتخاذ کرد .

استراتژی پیشنهادی 

برای کاهش میزان مصرف در روزهای بحرانی فصل‌تابستان لازم است تا قیمت­گذاری برق با تمرکز بر مشترکین پرمصرف صورت بگیرد . در همین راستا راءس پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در گزارش اخیر خویش در رابطه چالش تامین برق فصل‌تابستان سفارش داده است که بها برق 25 % مشترکین پرمصرف را ارتقاء داده و همه درآمد حاصل از آن به مشترکین کم ­مصرف یعنی 75 % مردمان پاداش داده شود . با دقت به تجربیات جهان , این‌شیوه پیشنهادی مسلما بر کاهش نقطع ی عطف مصرف برق موءثر بوده و بخش قابل توجهی از معضل برق این سال را حل خواهد کرد .