فارکس – محافظت اشتغال جان دار در فرمان کار دولت

درحالی طی چندین سال اخیر اقتصاد در موقعیت ساکن شدن است که دولت سیاست نگهداری اشتغال مو جود را بیشتر از پیشین در فرمان کار خویش قرار داده است . به این دلیل که خوف از بیکاری مشغولان به کار جان دار داراست .
در حالی که مدنی ها اعتقاددارند ثبت اشتغال اعم از مسائلی است که برای جوامع دارای اهمیت است , البته اقتصاد رکودی موضوع های عدم ثبت شغل را مهیا آورده است . بیکاری گسترده از مهم ترین مشکلات میهن در زمان سه ده سال پیشین بوده است . دولت برای حل اختلال بیکاری ابزارهای متفاوتی را به کار گرفته که مهمترین آن ها «حمایت مالی از تشکیل تعاونی‌ها» , «طرح ضربتی اشتغال» و «اعطای وام به بنگاه‌های زودبازده» بوده است . ولی اعطای سخاوتمندانه وام برای تولید زمان شغلی برای شمار فزاینده بیکاران کافی نبوده است .

نتایج پژوهش‌ها نشان میدهد که بخش بزرگی از منابع مالی که از سمت بانک‌های مدنی در اختیار بخش سری قرار گرفته به ساخت شغل ها استوار باعث نشده است . فعلا هم فرایند اعطای وام ها با عنا وین دیگری در حالا انجام است و توقع می‌رود با استمرار الان در سال‌های آتی میهن با بیکاری صریح و نهفته فزاینده , تشدید نابرابری در توزیع درآمد و در غایت چالش اجتماعی مواجه شود .

درچنین قوانینی ثبت اشتغال اعم از موضوعاتی است که علی ربیعی , وزیرکار و بخش اعظمی از فعالان کارگری و اشتغال به آن تأکید کرده اند ولی هنوز استراتژی معینی برای آن در حیث گرفته نشده است . عدم ثبت شغل ها در حال حاضر منجر می شود که جزء اشتغالزایی خنثی شود . اینک که بیکاری فرآیند فزونی داشته است , مسئولان گشوده نیز به سراغ شعاری با تیتر ثبت شغل رفته اند . 

 

هج فارکس هدج فارکس هک فارکس هود فارکس حساب معاملاتي پم حساب معاملاتي

 

علی ربیعی , وزیر تعاون , کار و رفاه اجتماعی بیان کرد : سال قبل با تزریق 160هزار میلیارد ریال وام ها به بخش ساخت با حمایت دولت از ریزش 300 هزار نیروی کار در مرزو بوم ممانعت به عمل آمد 

او افزود : سیاست ثبت شغل را برای دوری از ریزش نیروها در میهن در پیش گرفته ایم و در همین راستا بیش تر از 650 هزار میلیارد ریال اعتبار از محل تبصره 18 دارایی در دولت مصوب شده‌است . امید داریم با پیش گویی انجام یافته با وجود کلیه فشارهای دارایی ای جانور انگیزه گذاری اشتغال را با روش های مختلف خیس محقق سازیم .

او با اشاره به این‌که با دارایی احوال شده برای ثبت شغل و دوری از تعطیلی بنگاه ها مبادرت کرده و تا به امروز هم در همین مسیر تکان کرده ایم افزود : برای ثبت کارهای مو جود با همیاری وزارت صنعت , معدن و تجارت در حالا پیگیری برنامه های ویژه ای هستیم و برای پرهیز از تعطیلی و ریزش نیروها در تک تک صنایعی که مبتلا خطر باشند وارد فعالیت می شویم 

او اظهار داشت : از محل اعتبارات در لحاظ گرفته شده حدود 30 هزار میلیارد ریال برای پیشبرد سیاست های بازار کار , اجرای طرح های کارورزی و مشوق های بیمه ای و یارانه وام ها اختصاص می‌یابد و بخش قابل توجهی هم برای مرمت و تجدید بنا صنعت های , کامل شدن و فعال سازی طرح های کشاورزی , صنعتی و معدنی نصفه تمام بخش سری با ترقی فیزیکی بالای 60 درصد تخصیص پیدا می نماید . 

ربیعی اعلام کرد : فعال‌سازی صنعت های کوچک و حمایت از خوشه های کسب و کار در کنار احیای بافت های فرسوده و همینطور کامل شدن طرح های ریلی و جایگزینی خودروهای همگانی با ناوگان فرسوده از سایر طرح هایی می باشند که از محل این اعتبارات دنبال خواهند شد .