گاوداران : علوفه وارداتی با ارز ۳۸۰۰ تومانی به دستمان نمی رسد 

فارکس – گاوداران : علوفه وارداتی با ارز ۳۸۰۰ تومانی به دستمان نمی رسد

گاوداران : علوفه وارداتی با ارز ۳۸۰۰ تومانی به دستمان نمی رسد  دامدارن می گویند که باوجود اختصاص ارز مدنی و یارانه به واردات طعام دام در بازار البته این تولیدات به دلیل فقدان نظارت‌های اضطراری به قیمت‌های بالایی در بازار به فروش می رسد و علوفه مدنی به‌دستشان نمیرسد .
دامداران در سال‌های اخیر همواره با خلل عدم انطباق هزینه‌های ساخت با نرخ فروش جنس ایجاد خویش یعنی شیر نپخته مواجه بودند و این فرمان سبب ساز شده دامداران همواره در این‌باره به دولت متعرض باشند البته صدای آن ها به‌جایی نرسد .
در 5 سال قبل مبتنی بر مصوبه ستاد تهیه و تنظیم بازار , می بایست نرخ شیر نپخته فعالان این بخش به بها 1440 تومان به فروش میرسید ولی این بها مورد اعتنا صنعت های لبنی نرسید و آن ها از خرید شیر ناپخته به‌این ارزش , راز باز‌زدند .
فعلا هم با وجود ارتقا هزینه‌های ساخت آنان , ولی ارزش شیر نپخته مبنی بر اعلام انجمن گاو داران صنعتی به صورت میانگین به ارزش 1300 تا 1365تومان به فروش میرسد .
گاوداران : علوفه وارداتی با ارز ۳۸۰۰ تومانی به دستمان نمی رسد
به این ترتیب گزارش دولت برای پرهیز از ارتقا هزینه‌های ایجاد در بخش دام و طیور , به واردات سازمان های این بخش یعنی ذرت و کنجاله سویا دلار با قیمت3800 تومانی اختصاص بخشید ولی دامداران میگویند این دستور خیر صرفا سبب ساز کاهش ارزش نشده است بلکه بها کنجاله سویا را در حدود دو برابر ارتقاء داده است و به دلیل عدم محاسبه های کافی این علوفه‌های وارداتی بوسیله تجار در جامعه انگیزه یعنی دامداران , توزیع نشده است .

بروکر مناسب براي فارکس بروکر ها بروکر هات بروکر هات فارکس بروکر هاي ايران بروکر هاي باينري آپشن

احمد مقدسی مدیر هیئت مدیره انجمن صنفی گاو داران درین رابطه به تسنیم اذعان کرد : در حالی مبتنی بر اعلام دولت , بها کنجاله سویا نباید بیشتر از 2200تومان باشد , این جنس در بازار به ارزش 2600 تومان تا 2700 تومان به فروش می رسد و به دلیل کمبود نظارت‌های ضروری این تولیدها واردشده به ارزش تمام‌شده خویش با ارز قانونی و یارانه به فروش نمیرسد .
گاوداران : علوفه وارداتی با ارز ۳۸۰۰ تومانی به دستمان نمی رسد
وی افزود : در امسال دولت فقط مبادرت به اختصاص 2 هزار تومان کنجاله سویایی مدنی به بها 1950 تومان نموده است که‌این حجم فقط پاسخ‌گویی نیاز دو دامداری است .
مدیر هیئت مدیره انجمن صنفی گاو داران ادامه بخشید : بها تمام‌شده روز جاری شیر نپخته دامداران مبتنی بر ارزیابی انجام‌شده به 1567 تومان رسیده است ولی دامداران بدون چاره به فروش شیر نپخته خویش به کمتر از ارزش تمام‌شده میباشند .
گاوداران : علوفه وارداتی با ارز ۳۸۰۰ تومانی به دستمان نمی رسد
او تصریح کرد : دامداران با ملازمت و همراهی وزارت مجاهدت کشاورزی درخواست ارتقا بها شیر نپخته به 1700 تومان را داده‌اند و ولی این درخواست مورد دقت قرار نگرفت است .
فقدان علوفه داریم
براین اساس گزارش شیر کوند عضو هیئت‌مدیره انجمن صنفی گاوداران هم  اعلام کرد : معین نیست که نهادهایی که با ارز مدنی به سرزمین واردشده است به دست چه کسی رسیده و با چه بها به فروش رفته است چون ما این تولید ها را مثل کنجاله سویا با ارزش 2700 تومان خریداری می کنیم در حالیکه حداکثر بها این مال 2200 تومان اعلام شده‌است .
او افزود : فعلا با فقدان علوفه روبه رو هستیم به گونه ای که رکورد ایجاد شیر ناپخته در دامداری ما کاهش‌یافته است .
گاوداران : علوفه وارداتی با ارز ۳۸۰۰ تومانی به دستمان نمی رسد