مشتريان گرامی !

پلتفرم Alpari Direct امکانات خود را گسترش ميدهد. در حال حاضر در اين پلتفرم گرافيک تمام قيمت های لحظه اي جفت ارز ها و ابزار تحليل نمودارها در دسترس هستند . شما ميتوانيد از اين شاخص ها به عنوان Bollinger Bands ، Ishimoku ، همگرائی يا واگرائی با ميانگين متحرک و بسياری ديگر استفاده کنيد.

همچنين پلتفرم Alpari Direct مزايای زير را نيز فراهم ميکند :

دسترسی مستقيم به قيمت ها ؛
عبور از طريق پردازش تراکنش (STP) ؛
استفاده از تکنولوژی ؛ Non-Dealing Desk (NDD)
انجام معاملات بدون requotes ؛
تعداد زيادی از انواع مختلف سفارشات .
حساب باز کنيد ، و همين امروز از آخرين فن آوری تجارت اينترنتی استفاده کنيد!

مشتريان گرامی !

هر يک از نمودارها تنها با يک کليک فرصت معامله به لطف تکنولوژی ESP (1 click Executable Streaming Prices) را ميدهد . برای اين کار کافی است که بر روی هر نقطه از نمودار کليک راست کرده و ميزان سفارشاتی که ميتوانند باز شوند را مشخص کنيد.

پلتفرم Alpari Direct امکانات خود را گسترش ميدهد. در حال حاضر در اين پلتفرم گرافيک تمام قيمت های لحظه اي جفت ارز ها و ابزار تحليل نمودارها در دسترس هستند . شما ميتوانيد از اين شاخص ها به عنوان Bollinger Bands ، Ishimoku ، همگرائی يا واگرائی با ميانگين متحرک و بسياری ديگر استفاده کنيد.