فیل سفید در معامله گری

 

 

موضوع مورد بحث امروز نه تنها در شغل بلکه در زندگی فردی شما نیز اثر می گذارد. داستانی میگویم تا شاید بهتر متوجه موضوع شوید.

گویند در گذشته های خیلی دور شاه کشوری به شاه کشور همسایه و دوست خود فیل سفیدی را به عنوان هدیه به او پیشکش میکند. فیل سفید بسیار کمیاب است و به همین خاطر برای مردم و شاه بسیار عزیز و مقدس بود. فرستادگان نیز در مقابل شاه و درباریان به شروع به مدح فیل کردند در باریان هم طبق معمول چاپلوسی خود را شروع کردند.

شاه نیز که از حرف های آنان متاثر می شود دستور به ساختن خانه ای زیبا برای فیل میدهد. و برایش انواع غذا و خوراکی و میوه ببرند.  و چندین نفر را هم مسئول تیمار و نگهبانی از آن میکند.


فارکس پرشين فارکس پشوتن فارکس پليس فتا فارکس پول فارکس پي دي اف فارکس پيپ


فیلها حداقل ۹۰ سال عمر می کردند و نسل های مختلف بدون آن که بدانند این فیل سفید به چه درد می خورد هزینه های زیادی را برای آنها و بچه های آنها متحمل می شدند و دلشان هم نمی آمد که آن را کنار بگذارند یا رها کنند زیرا می گفتند: “حیف است تا کنون هزینه زیادی برای آن شده است و نمیتوان آن را رها کرد!”.

عزیزانم فیل سفید در مدیریت استعاره از موضوعیست که هزینه زیادی برای آن شده است و هیچ خاصیت مفیدی ندارد! و از آن جهت کنار گذاشته نمیشود که صرفاً برای آن هزینه شده است.

ایا برای شما پیش امده که در حال ضرر هستید ولی معامله خود را نمی بندید فقط به این دلیل که وقت برای تحلیل گذاشتید؟

از این حکایت درس بگیرید. به قول معروف با سهمی در بازار ازدواج نکنید. چرا دل می بندید وقتی در حال ضرر دادن است؟ یا چرا از روش هایی استفاده می کنید که بازده مورد نظر را ندارند؟ هزینه کردید ، وقت گذاشتید درست ولی نباید که به خاطر ان ضرر کنید.

بعضی نیز از رفتار های ناپسندشان دل نمیکنند. رفتاری که باعث زیان شما در زندگی و معامله گری می شود را کنار بگذارید. تعصبی رفتار نکنید. باور کنید اگر رفتار های بد خود را کنار بگذارید بازده قابل توجهی به چنگ می اورید.

<>

دلبستگی های بی اساس خود را در زندگی و معامله گری کنار گذارید و فیل های سفید درونتان را آزاد کنید. آن ها ثمره ای جز وابستگی برای شما ندارند.