مشتريان گرامی!

به منظور بهینه سازی خط حسابهای تجاری ، و نیز تقاضای پایین برای نوع حساب کلاسیک با پلتفرم تجاری Currenex (Direct, DirectPro), Аlpari از تاريخ 01.09.2010 حساب های classic.direct, classic.directpro را پشتيبانی ميکند.

مشتريان گرامی!

در اين رابطه به شما پيشنهاد استفاده از حساب های : classic.ndd.mt4, pro.ecn.mt4 را ميدهيم. در این حساب ها توسط اشتقاق مستقیم درخواست مشتری به بازار بهره بین بانکی, تجارت در پلتفرم معاملاتی شناخته شده МТ4 انجام ميشود.

برای کسب اطلاعات بيشتر در مورد شرايط تجاری برای اين نوع حساب ها ، به وب سايت ما مراجعه کنيد.

حساب جديد باز کنيد ، و ترتيب انتقال وجوه خود را در کابين شخصی انجام دهيد.منبع: «قابل توجه دارندگان حساب های classic.direct و classic.directpro!»

 

به منظور بهینه سازی خط حسابهای تجاری ، و نیز تقاضای پایین برای نوع حساب کلاسیک با پلتفرم تجاری Currenex (Direct, DirectPro), Аlpari از تاريخ 01.09.2010 حساب های classic.direct, classic.directpro را پشتيبانی ميکند.