مفهوم نسبت قیمت به ارزش دفتری ( P/B ) در تحلیل بنیادی 

< بروکر آلپاری >

 

در‌این مقاله در خصوص یکی از مباحث کلیدی در تحلیل بنیادی آموزشی را خدمت شما ارائه خوا‌هیم بخشید . 

نسبت P/B برابر است با حاصل تقسیم ارزش بازار یک سهم ( Price ) به ارزش دفتری آن ( Book value ) 

 ارزش دفتری هر سهم عبارت است از حاصل تقسیم ارزش ویژه ( مجموع حقوق و دستمزد صاحبان سهام ) یک شـرکت بـه تعداد سهام آن‌ که نشان‌دهنده قیمت تاریخی ( ترازنامه‌ای ) کمپانی است . از طرفی ارزش بازار انعکاسی از انتظارات سهامداران از شرایط آینده کمپانی است . در حقیقت نسبت قیمت به ارزش دفتری طرز تفکر و انتظارات سهامداران نسبت به کارایی قبل و دورنمای آینده کمپانی را ابلاغ مینماید . 

در شرایطی که درآمد(EPS) هر سهم مقداری منفی است و یا بسیار متغیر بوده و به‌طور غیرمعمول بزرگ و یا کوچک باشد،ارزش دفتری هر سهم که در اغلب موارد مثبت است و چندان متغیر نیست،اهمیت بیشتری پیدا می‌کند و این نسبت کمک زیادی در برآورد وضعیت شرکت به ما می‌کند.

مثال:در شکل زیر حقوق صاحبان سهام شرکت ایران‌خودرو از آخرین ترازنامه شرکت(۳ ماهه سال ۹۴) استخراج شده است:

برای محاسبه نسبت (P/B)  ابتدا ارزش دفتری هر سهم شرکت را محاسبه می‌کنیم که برابر است با حقوق صاحبان سهام شرکت تقسیم‌بر تعداد سهام شرکت:

ریال ۱۲۴۷= ۱۴۹۶۲۵۲۸۰۰۰۰۰۰/۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰

ارزش بازار هر سهم ایران‌خودرو نیز در حال حاضر ۲۰۲۳ ریال است.درنتیجه P/B هر سهم ایران‌خودرو برابر خواهد شد با:

                                          ۲۰۲۳/۱۲۴۷=۱٫۶۲  

این عدد بدین مفهوم است که قیمت بازاری هر سهم کشور ایران اتومبیل ۱٫۶۲ برابر ارزش دفتری حقوق و دستمزد صاحبان سهام آن ( به ازای هر سهم ) است .