مفهوم نسبت قیمت به فروش ( P/S ) در تحلیل بنیادی

< افتتاح حساب فارکس >

 

 

 
در این مقاله در مورد یکی‌از مباحث مهم در تحلیل بنیادی آموزشی را خدمت شما ارائه خوا‌هیم بخشید . 

نسبت P/S برابر است با نسبت قیمت بازار ( price )  هر سهم به فروش ( sale ) هر سهم . اعتقاد بر این است که رشد فروش ثابت و قوی وسیله‌ای برای پرورش کمپانی است , به‌این معنا که رشد کمپانیبایستی از رشد فروش شروع شود . در شرکت‌هایی که خسارت و یا جریان نقدی منفی دارا‌هستند و یا این که در شرکت‌های رشد یافته سیکلی و با سود در حدود صفر , این نسبت میتواند کمک بیشتری برای داشتن برآورد صحیح نسبت به کمپانی به ما بکند . 

به‌طورکلی هم با دقت به قابلیت و امکان دستکاری کمتر فروش نسبت به سود و همینطور پایداری بیشتر فروش نسبت به سود و جریان نقدی , محاسبه این نسبت میتواند توجه تحلیل و ارزیابی کمپانیمتبوع را ارتقا دهد . 

مثال : در شکل زیر میزان فروش کمپانی ایران‌خودرو از آخرین صورت سود و زیان کمپانی ( ۳ماهه ۹۴ ) استخراج شده‌است : 

برای محاسبه نسبت  ( P/S )  ابتدا میزان فروش به ازای هر سهم را محاسبه می کنیم : 

   ۳۱۲۵۳۳۲۰۰۰۰۰۰۰/۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰=۲۶۰۴ 

قیمت بازار هر سهم ایران‌خودرو هم در حال حاضر ۲۰۲۳ ریال است . درنتیجه P/S هر سهم ایران‌خودرو برابر خواهد شد با : 

۲۰۲۳/۲۶۰۴=۰٫۷۷ 

عدد ۰٫۷۷ محاسبه شده در ابتدا به‌این معنی است که ارزش هر سهم ۰٫۷۷ برابر فروش به ازای هر سهم شرکت است . این نسبت هر چه کمتر باشد میتواند بیانگر پایین بودن ارزش سهم باشد