مشتريان گرامی!

با توجه به جريان ضعيف قيمت های لحظه اي برای فلزات گرانبها، در روز جمعه مورخ 22 آپريل 2011 معاملات با ابزار های معاملاتی XAUUSD، XAGUSD، XAUEUR، XAGEUR در رژيم Close only خواهند بود.

مشتريان گرامی!

با توجه به جريان ضعيف قيمت های لحظه اي برای فلزات گرانبها،

در روز جمعه مورخ 22 آپريل 2011

معاملات با ابزار های معاملاتی XAUUSD، XAGUSD، XAUEUR، XAGEUR در رژيم Close only خواهند بود.