نمودار ها آنطور نیستند که به نظر میرسند 

بروکر آلپاری


هر روز که از خواب بلند میشوید به چارت نگاه می‌کنید و پس از چند دقیقه چارت دیگری باز میکنید . به هیچ وجه صبر نمی‌کنید فکر‌می‌کنید‌ با چند خط روند و فیبو چند خط دیگر همه چیز را فهمیده اید ؟ مقداری عمیق تر نگاه فرمائید احتمال دارد نکته ای را یافتید که سایر افراد نیافتند و همان نکته منجر به سود فراوان خوبی شد و یا این که جلوگیری از زیان بسیار بزرگی شد!! از کجا می‌دانید ؟؟؟ داستانی برایتان می اورم تا شاید نگاه شما به چارت و البته زندگی عوض شود . 

هر روز که از خواب بلند می شوید به چارت نگاه می کنید و بعد از چند دقیقه چارت دیگری باز می کنید. اصلا صبر نمی کنید فکر می کنید با چند خط روند و فیبو چند خط دیگر همه چیز را فهمیده اید ؟ مقداری عمیق تر نگاه کنید شاید نکته ای را یافتید که دیگران نیافتند و همان نکته منجر به سود بسیار خوبی شد و یا جلوگیری از ضرر بسیار بزرگی شد!! از کجا می دانید ؟؟؟ داستانی برایتان می اورم تا شاید نگاه شما به چارت و البته زندگی عوض شود.

مردی با دوچرخه اش به ایستگاه مرزی میرسد، او دو کیسه بزرگ همراه خود دارد.مامور مرزی از او میپرسد : “در کیسه ها چه داری؟” مرد دوچرخه سوار پاسخ میدهد “شن”.

مامور او را از دوچرخه پیاده میکند و چون به او مشکوک بود ، او را بازداشت میکند و کیسه های او را با دقت بازرسی می کند ، ولی پس از بازرسی فراوان ، واقعاً جز شن چیز دیگری نمییابد.

 

<>                    بنابراین به او اجازه عبور میدهد.هفته بعد دوباره سر و کله همان شخص پیدا میشود و مشکوک بودن و بقیه ماجرا…

این موضوع به مدت سه سال هر هفته یک بار تکرار میشد و پس از آن مرد دیگر در مرز دیده نشد.

یک روز آن مامور در شهر او را میبیند و پس از سلام و احوال پرسی ، به او میگوید : من هنوز هم به تو مشکوکم و میدانم کاسه ای زیر نیم کاسه است ، راستش را بگو چه چیزی را از مرز رد میکردی؟مرد که برای خود پول و ثروتی فراهم کرده بود با پوزخندی پاسخ میدهد : دوچرخه

بله درست فهمیدید اگر شما بتوانید چیزی را ببینید که دیگران انرا نمی بینند یکی از بزرگان بورس خواهید شد. در واقع مهم ترین اصل همین است. تمام بزرگان بورس از ابتدا تا به امروز از قبیل گراهام ، بافت ، فیشر و … زمانی که به یک نماد یا سهام یا ارز نگاه می کردند و در مورد ان تحقیق می کردند ،

در تحقیقاتشان به نتایجی می رسیدند که دیگرافراد انها را در نمی یافتند و یا این که در نمودار ها نکاتی مورد‌علاقه انها بوده که اشخاص اماتور یا چه بسا افراد باتجربه هم انرا نمی دیدند . فقط از چهار روش می شود به این بینش دست یافت ۱ – یاد گیری ۲ – یاد گیری ۳ – یاد گیری ۴ – تجربه 

شما می بایست تا اخرین لحظه ای که در حال سپرده گذاری می باشید در حال یادگیری باشید اگر اراده فرمایید که چنین کاری انجام دهید مطمئن گردید ده سال دیگر از اسم شما به عنوان یک کدام ازبزرگان بورس جمهوری اسلامی ایران و حتی دنیا یاد می نمایند . یادگیری کلید موفقیت است .