هر آنچه باید از تسه ها بدانیم 

< بروکر فارکس >

اوراق تسهیلات مسکن ( تسه ) http://alforex.ir

این سندها به وسیله بانک مسکن منتشر میگردد . این بانک “ حساب سپرده سرمایه‌گذاری ممتاز ” را ایجاد نموده به طوریکه سپرده گذاران این حساب علاوه بر دریافت سود سپرده کوتاه مدت معمولی , ازاوراق تسهیلات مسکن هم بهره‌مند می گردند . 

  
حساب سپرده سپرده گذاری ممتاز 

  سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت ممتاز عادی  : که علاوه بر اخذسود , باتوجه به مقررات تعیین شده بوسیله بانک امکان برخورداری از اوراق سند حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن را هم خواهند داشت .

 

تخصیص اوراق مذکور با توجه به مبلغ و مدت سپرده‌گذاری براساس اولویت بندی امتیازحساب‌ها انجام خواهد گرفت.

 

تعهد بانک در قبال سپرده‌گذاران عادی این حساب صرفا محدود به پرداخت سود طبق ضوابط و شرایط اعلام شده از سوی بانک مسکن می‌باشد، که در حال حاضر نرخ سود این حساب ۱۱ درصد است.

  سپرده سپرده گذاری ممتاز ( کوتاه مدت ویژه ) :  اشخاص حقوقی و افراد حقیقی با عقد قرار داد براساس کلیات و موقعیت این حساب علاوه بر دریافت سود ویژه معادل اکانت های سپرده سپرده گذاریویژه سه تا نه ماهه ( ۳ ماهه ۱۴ درصد , ۶ ماهه ۱۶ درصد , ۹ ماهه ۱۸ درصد ) , مشروط به نگهداری حداقل ما‌نده تعیین شده بوسیله بانک , فعلا ( مبلغ ۱۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال ) بعداز گذشت دست کمیک ماه ( منتهی به پانزدهم ماه ) از افتتاح اکانت از حق استفاده از ورقه ها مدرک حق‌تقدم وام ها مسکن بهره‌‌مند می گردند . قابل ذکر است در صورت کاهش مانده حساب از ۱۶۰ میلیون ریال حسابباطل میشود . ( به ازای هر ۱۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال در هر ماه یک حق تقدم اوراق تسهیلات تعلق می گیرد . ) 

-درصد تخصیص اوراق در حسابهای افتتاحیه سال ۹۳ معادل ۳۹ درصد می باشد

 

نویسنده: آقای امیر عجمی