مشتريان گرامی!

دومين دور از رقابت سالانه “Jackpot” در حال پايان يافتن است، در اين زمان باقی مانده فرصت بيشتری برای برنده شدن به شما ارايه می کنيم! از تاريخ 27 جون الی 2 جولای “هفته وسوسه انگيز” برگزار می شود. در اين هفته تمام افرادی که در رقابت “Jackpot” ثبت نام کرده اند می توانند شرکت کنند.

مشتريان گرامی!

در اين هفته تنها شاخص درصد از سود در نظر گرفته می شود. مبلغ جايزه کل 400 دلار آمريکا است و ميان 5 معامله گر برتر توزيع خواهد شد.

شرکت کنندگان رقابت “Jackpot” به طور خودکار در محاسبات رتبه بندی حضور خواهند داشت.

دومين دور از رقابت سالانه “Jackpot” در حال پايان يافتن است،

در اين هفته تنها شاخص درصد از سود در نظر گرفته می شود. مبلغ جايزه کل 400 دلار آمريکا است و ميان 5 معامله گر برتر توزيع خواهد شد.

شرکت کنندگان رقابت “Jackpot” به طور خودکار در محاسبات رتبه بندی حضور خواهند داشت.

در اين زمان باقی مانده فرصت بيشتری برای برنده شدن به شما ارايه می کنيم! از تاريخ 27 جون الی 2 جولای “هفته وسوسه انگيز” برگزار می شود. در اين هفته تمام افرادی که در رقابت “Jackpot” ثبت نام کرده اند می توانند شرکت کنند.