آموزش ثبت نام فارکس – هیجانزدگی عارضه اقتصاد کشور‌ایران شده‌است

فارکس
 رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی اتاق تهران از شتابزدگی و هیجانزدگی در اقتصاد , تحت عنوان بخش اعظم ترین عارضه منفی تاثیرگذار بر اقتصاد مرز و بوم یاد کرد .
رضا پدیدار با رد پرورش 4 , 6 درصدی پرورش اقتصاد سوای درآمدهای نفتی در فصل‌زمستان سال 96 بیان کرد : صد رد صد این رقم کمتر است و پایانی مطالعاتی که پارلمان بخش محرمانه انجام داده میزان پرورش اقتصادی سوای درآمدهای نفتی 3 . 8 است . این عدد را بامستنداتی که در اختیار داشتیم و روندی که پروژه ها داشته , مستقیما به دولت منعکس کرده ایم . 

او از شتابزدگی و هیجانزدگی در اقتصاد , تحت عنوان بیشتر ترین عارضه منفی تاثیرگذار بر اقتصاد مملکت یاد کرد و ابراز داشت : این زمینه قوانینی را بوجود آورده که متاسفانه سبب شده تا آن بخش از تصمیمات و برنامه هایی که می بایست الزاما در مرز و بوم صورت بگیرد , در گیر توقف شود و یا این که ضریب رویش خودش را نداشته یا این که نتوانسته زیرساخت های اضطراری را در این جهت انتخاب نماید .

مدیریت کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی اتاق تهران گریز سرمایه را تحت عنوان یکی‌از نتایج زخم شناسی شرایط اقتصادی میهن مطرح کرد و اذعان کرد : دعوا فراروگریز سرمایه در میهن بر کسی پوشیده نیست , ما فرارو گریز سرمایه را نیز در بخش ریالی داریم و نیز در بخش ارزی داریم .

فارکس پرشين فارکس پشوتن فارکس پليس فتا فارکس پول فارکس پي دي اف فارکس پيپ

او یادآوری کرد : چه بسا موافقت طومار هایی را که با قسمت های متفاوت اقتصادی میهن و علی الخصوص سرمایه گذارانی که قصد دارا هستند از درون سرزمین , تجمیع سرمایه نمایند و آن قسمتی نیز که قرار بود از آن سوی مرز منتقل شود ; خیر صرفا اینها رخداد نیافتاد بلکه بخش بیشتر ای از سپرده گذاری هایی که قرار بود صورت بگیرد و حاصل مراحل اقتصادی ما در کسب درآمدهای ملی از جمله درآمدهای ارزی و ریالی بود , عملیاتی نشد و ما به هدفگذاری خودمان نرسیدیم .

 

پدیدار ادامه بخشید : عده سپرده گذاری که روی موافقتنامه ها حاصل شده بود عددی در حدود 18 , 2 میلیارد دلار بود و جذب سپرده گذاری داخلی نزدیک به 5 . 5 میلیارد دلار بود . درین بخش فقط کاری که توانستیم انجام دهیم این بود که قسمتی از نیازهای کالای استراتژیک صنعت نفت را که موسوم به 10 خانواده کالایی متبوع وزارت نفت بود , با عقد قرارداد از روش موسسات سری و سوای دخالت دولت و تعیین سهیم فرنگی برای انتقال علم فنی و همین طور بخش کوچکی از شرکت کردن سپرده گذاری توانستیم 5 . 2 میلیارد دلار قرار اعطا کرد ببندیم که تا روز جاری حدود 50 درصدش انجام یافته شده‌است .

 

او اظهار داشت : متاسفانه ما در طرح های میانگین بازه و بلند دوران خودمان نتوانسته رشدی داشته باشیم و ارتقا ضریب پرورش اقتصادی مرزو بوم بخاطر قراردادهای موسسات سری برای تامین کالاهای استراتژیک است .