مشتریان گرامی!

به اطلاع شما می رسانيم که فرصتی ديگر در اختيار مشتريان Premium قرار داده ايم. بدين ترتيب معامله گرانی که حجم معاملاتيشان از 1 آگوست الی 3 سپتامبر حداقل 500 لات شود، پاداشتی در اندازه 5% از مبلغ اوليه شارژ شده حساب دريافت خواهند کرد. پس از پايان اين دوره، می توانيد موجودی حساب و مبلغ پاداش را از حساب برداشت کنيد.

 

عجله کنيد: شما می توانيد برنده جايزه تا 1000 دلار آمريکا شويد! مقدار لات از زمان اولين شارژ حساب در اين دوره مشخص شده محاسبه خواهد شد.

مشتریان گرامی!

به اطلاع شما می رسانيم که فرصتی ديگر در اختيار مشتريان Premium قرار داده ايم. بدين ترتيب معامله گرانی که حجم معاملاتيشان از 1 آگوست الی 3 سپتامبر حداقل 500 لات شود، پاداشتی در اندازه 5% از مبلغ اوليه شارژ شده حساب دريافت خواهند کرد. پس از پايان اين دوره، می توانيد موجودی حساب و مبلغ پاداش را از حساب برداشت کنيد.