شرکت آلپاری به مدت طولانی از طرح های اجتماعی مختلف در زمینه های ورزشی حمایت می کند. علاوه بر این، بسیاری از کارکنان شرکت طرفداران مشتاق و بازیکنان فعال فوتسال لیگ شرکت می باشد. لذا مدیریت شرکت تصمیم گرفت که از یکی از باشگاه های فوتبال پیشرو روسیه حمایت کند.

ما خوشحاليم از اينکه ميتوانيم ، به اطلاع شما برسانيم ، از 16 اوت 2010 ، شرکت آلپری الزامات حاشیه برای ابزار تجاری XAGUSD و XAUUSD را در اندازه از 1% تا 0.5 % کاهش ميدهد ، و همچنين به معرفی اين ابزار ميپردازد. اين تغيير برای دارندگان حساب های classic.mt4, classic.mt4.swapfree, pamm.mt4 صورت ميگيرد.

کاهش مارجين فلزات – سپرده از 0.5%!

ما خوشحاليم از اينکه ميتوانيم ، به اطلاع شما برسانيم ، از 16 اوت 2010 ، شرکت آلپری الزامات حاشیه برای ابزار تجاری XAGUSD و XAUUSD را در اندازه از 1% تا 0.5 % کاهش ميدهد ، و همچنين به معرفی اين ابزار ميپردازد. اين تغيير برای دارندگان حساب های classic.mt4, classic.mt4.swapfree, pamm.mt4 صورت ميگيرد.

شرکت آلپاری به مدت طولانی از طرح های اجتماعی مختلف در زمینه های ورزشی حمایت می کند. علاوه بر این، بسیاری از کارکنان شرکت طرفداران مشتاق و بازیکنان فعال فوتسال لیگ شرکت می باشد. لذا مدیریت شرکت تصمیم گرفت که از یکی از باشگاه های فوتبال پیشرو روسیه حمایت کند.