از تاريخ 7 سپتامبر ، شرکت Alpari ، ويژگی جديدی برای محدوده ضرر را برای مشتريانی که در حساب های PAMM سرمايه گذاری کرده اند ، اختصاص ميدهد.

گسترش عملکرد برای سرمايه گذاران

اگر شما قادر نيستيد که به طور مداوم ، بر وضعیت سرمايه خود نظارت داشته باشيد ، اکنون ميتوانيد حد مجاز حداکثر ضرر را بر روی حساب مديريت خود پياده کنيد. به محض رسيدن به .سطح مشخص ، به طور خودکار از طريق اس ام اس ، و يا ايميل ، برای بستن حساب مديريت به شما اطلاع داده ميشود

از تاريخ 7 سپتامبر ، شرکت Alpari ، ويژگی جديدی برای محدوده ضرر را برای مشتريانی که در حساب های PAMM سرمايه گذاری کرده اند ، اختصاص ميدهد.