مشتريان گرامی !

و به اين ترتيب ، هر معامله گر با در اختيار داشتن 200 دلار آمريکا ، قادر خواهد بود ، تا از تمام امکانات NDD ، يعنی : بهره بين بانکی ، اجرای فوری درخواست ، و نقدينگی بيشتر استفاده کند. علاوه بر اين با وجود micro-lots ، فرصتي برای معامله با ريسک پايين با رعايت قوانين سرمايه مديريت ، خواهيد داشت.

شرکت آلپری همواره ميکوشد ، تا به شما ، خدمات و تکنولوژی جديدی ارائه کند . در بهار سال 2010 ، حساب های جديدی با دسترسی مستقيم به نقدينگی را معرفی کرديم ، پس از آن فرصت انجام معامله در حساب NDD را ، با استفاده از MetaTrader 4 محبوب ترين متاتريدر را اعلام کرديم .

مشتريان گرامی !

شرکت آلپری همواره ميکوشد ، تا به شما ، خدمات و تکنولوژی جديدی ارائه کند . در بهار سال 2010 ، حساب های جديدی با دسترسی مستقيم به نقدينگی را معرفی کرديم ، پس از آن فرصت انجام معامله در حساب NDD را ، با استفاده از MetaTrader 4 محبوب ترين متاتريدر را اعلام کرديم .

از تاريخ 11 اکتبر 2010 ، آلپری ، به شما شرايط بدون درصد برای دسترسی بهره بين بانکی را ارائه ميکند : micro-lots از 0.01 و حداقل سپرده از 200 دلار در حساب های نوع NDD . و همچنين ، حداکثر lot را در اين نوع حساب تا 100 واحد افزايش ميدهيم.