مشتريان گرامی!

8 جون 2011 در وزارت امور خارجه روسيه مراسم اعطای جوايز “شرکت مالی روسيه” برگزار شد. به تمام شرکت های مالی موفق روسيه در سال 2010 جوايزی اهدا شد.

مشتريان گرامی!

8 جون 2011 در وزارت امور خارجه روسيه مراسم اعطای جوايز “شرکت مالی روسيه” برگزار شد. به تمام شرکت های مالی موفق روسيه در سال 2010 جوايزی اهدا شد.

نام تجاری Alpari در رده “شرکت برتر سال در بازار فارکس” قرار گرفت، و رقبای خود از جمله TeleTrade D.J. و EuroOrient Securities & Financial Services Limited را پشت سر گذاشت.

جايزه “نخبگان مالی روسيه” برای بار هفتم اهدا می شود و برای بار چهارم به Alpari تعلق می گيرد. اولين ديپلم در سال 2005 در رده “بهترين کارگزار اينترنتی”، دومين ديپلم در سال 2009 در رده “جايزه بزرگ به بهترين کارگزار سال در بازار فارکس” و سومين در سال 2010 در رده “جايزه بزرگ به بهترين شرکت پنج ساله در بازار فارکس” دريافت شد.

در اين باره رئیس هیئت نظارت بر Alpari، آندری داشين گفت: “دريافت اين جايزه و به رسميت شناختن Alpari توسط همکاران برای چهارمين بار، افتخار بزرگی است. اين جايزه موید آن است که کار مستمر ما برای بهبود بخشيدن به خدمات و کنترل بازار ارز خارجی در روسيه بی نتيجه نبوده است.