مشتريان گرامی!

به اطلاع شما می رسانيم که نام تجاری Alpari همچنان در حال گسترش مرز های خود است، و اکنون شرکت Alpari FS در تاريخ 23 مه 2011 در قبرس افتتاح شد.

مدير کل Alpari FS ، الگا ريبالکينا گفت:

“ما از اينکه همچنان به گروه خوانواده Alpari اضافه می شود مفتخريم، و به اطلاع شما می رسانيم که Alpari FS دفتر خود را برای پشتيبانی، ارايه خدمات حرفه اي، و فن آوری های نوين به مشتريان افتتاح کرده است. همچنين در آينده قصد داريم که تمام شرکت های تحت نام تجاری Alpari خدمات منحصر به فرد خود را بهبود ببخشند و شرکت های پيشرو در بازار شوند”.

مشتريان گرامی!

به اطلاع شما می رسانيم که نام تجاری Alpari همچنان در حال گسترش مرز های خود است،

و اکنون شرکت Alpari FS در تاريخ 23 مه 2011 در قبرس افتتاح شد.

در سال 2010 تاسيس شده است،

شرکت Alpari FS به طور کامل با کميسيون بورس اوراق بهادار قبرس (CYSEC)

و بخشنامه MiFID سازگار است و تحت مجوز CySEC №129/10 اداره می شود.

Alpari FS عضو بنياد پرداخت غرامت به سرمايه گذارا است.

به همين دليل، مشتريان می توانند در امنيت سرمايه گذاری های خود مطمئن باشند.