نام تجاری آلپری ، رشد سريعی در جهان به عنوان کارگزار فارکس داشته است ، به طوري که Madison Square Garden قهرمان ورزشی نيويورک بسته شدن قرارداد به منظور حمايت مالی آلپری را اعلام کرد.

نام تجاری آلپری ، رشد سريعی در جهان به عنوان کارگزار فارکس داشته است ، به طوري که Madison Square Garden قهرمان ورزشی نيويورک بسته شدن قرارداد به منظور حمايت مالی آلپری را اعلام کرد.

از طريق اين قرارداد آلپری شريک رسمی تيم بسکتبال “New York Knicks” ، و تيم هاکی “New York Rangers” و Madison Square Garden شد . بستن قرارداد با اين تيم های ورزشی اولين تجربه آلپری نيست : تا قبل از سال 2011 ، نام تجاری آلپری شريک رسمی باشگاه فوتبال “اسپارتاک” در مسکو بوده است .

دانيل اسکاورونسکی ، مدير عامل شرکت آلپاری در آمريکا گفت :

ما از همکاری با Madison Square Garden بسيار خوشحال هستيم ، زيرا اين اولين توافقنامه ما برای حمايت از تيم های ورزشی آمريکا است ، که اين نشانه رشد سريع تر آلپری در ايالات متحده را افزايش خواهد داد .

آلپری در بازی های تيم “New York Knicks” و “New York Rangers” حضور پياپی خواهد داشت . آرم برند آلپری در رديف جلوو و چراق های نشانه در طی مسابقه “Knicks” و در بازی های “Rangers” بر روی تابلو های زمين هاکی و تابلو مرکزی Gardenvision نمايش داده خواهد شد .

گرگ اليوت ، معاون ارشد ريس مشارکت های بازاريابی Madison Square Garden Sports ، در اين رويداد اظهار نظر کرد : Madison Square Garden برای اولين همکاری با آلپری در بازار ورزشی آمريکا بسيار خوشحال است . و با تشکر از اين مشارکت ، اعلام کرد که اميدوار است فرصت های استثنايی برای آلپری و مشتريانش فراهم شود .

آلپری همچنان قصد دارد که تصوير خود را در روسيه و خارج از کشور تقويت کند و فرصت هايی را که از اين پس با همکاری با Madison Square Garden کسب می کند را به مشتريان خود ارايه دهد .منبع: «آلپری و Madison Square Garden همکاری بازاريابی جديد خود را اعلام کردند»