اسیلاتورهای فارکس

اسیلاتورهای فارکس

اندیکاتورها مفیدترین ابزارهای بخش بصری محاسبه تکنیکال میباشند . آنها لحظات دقیق خرید یا این که فروش را توصیف می نمایند . در محاسبه تکنیکال امور مالی , اندیکاتورهای گوناگون متعددی استعمال می شوند ولی بیشتر آن ها یکدیگر را دو برابر می‌نمایند چون سیگنال رخدادهای پیش روی مشابهی را ایجاد مینمایند .

اشکال متعدد اندیکاتورهای مالی می تواند به سه مدل تقسیم شود : دنبال‌ کننده‌ی مراحل , اسیلاتورها و اندیکاتورهای دیگر . اندیکاتورهای دنبال کننده‌ی فرآیند هنگامی بازار پروسه خاصی را دنبال میکند به فعالیت می آیند البته به کار گیری از آنان در بازارهای استوار خطرناک است . اسیلاتورهای فارکس , نقاط عطف بازار استوار را نشان میدهند و امکان دارد در بازارهای نوسانی سیگنال‌های بی‌موقع یا این که اشتباه ارسال نمایند . اندیکاتورهای دیگر موقعیت روانشناختی جمعی معامله‌گران را در بازار رصد مینمایند .

اسیلاتورها اندیکاتورهای همزمانی و پیش‌بینی کننده می‌باشند و معمولاً پیش از تغییرات حقیقی بها تغییر تحول مینمایند و به این ترتیب , میتوانند به شناسایی نقاط عطف یاری نمایند . اسیلاتورهایی که بیش تر از تمامی استعمال می گردند دربرگیرنده Stochastic , Rate of Change , Smoothed Rate of Change , Momentum Relative Strength Index ( RSI ) Elder – Ray , Force Index , Commodity Channel Index , و… میباشند .

اسیلاتورهای فارکس

اسیلاتورهای فارکس چه چیزهایی را نشان می‌دهند؟
اسیلاتورهای فارکس لحظاتی را به ما نشان میدهند که بازار فارکس از هر جهتی به محدوده‌های خویش رسد و اصلاح مخالف فرایند فراوان محتمل شود . زمانی یک ارزش بالا برود , تحلیل‌گران میگویند بازار Overbought اُوربات شده‌است . این یعنی بها استوار می ماند یا این که چه بسا برای مدتی کاهش مییابد چون معامله‌گران می خواهند فیض خویش را تصحیح نمایند . و در طی اصلاحات منفی , معامله‌گران نو وارد بازار می شوند و ارزش را بالا می برند .

به همین ترتیب , بازار Oversold اُورسولد یعنی وضعیت مخالف با آن‌ چه گفته شد است . هنگامی ارزش به شدت سقوط کرد , احتمال اصلاحات مثبت بالا میرود . تحت عنوان یک قاعده‌ی کلی , خوبتر است که در بازارهای اورسولد بخرید و در بازارهای اوربات بفروشید . هنگامی بها اسیلاتور به بالاترین نقطه‌ رسید , میزان دارایی اوربات تلقی می شود و زمانی به پایین‌ترین نقطه رسید , اورسولد تلقی می گردد .

یک عنصر دیگر نیز در محاسبه اسیلاتورها موجود هست که مضاعف کلیدی است . اسیلاتورها فقط به عمل تشخیص بازارهای اورسولد و اوربات نمی‌آیند بلکه نقاط برک‌اوت جنبش ارزش را هم پیش‌بینی مینمایند . بعضا از آنها تبدیل‌های ریاضی ارزش ( مشتق مرتبه‌ی اولیه و دوم ) می باشند و روی نمودار , خطوط آنان معمولاً هم‌جهت با ارزش جنبش مینماید . هنگامی خطوط آغاز بدور شدن از یکدیگر میکنند , یک تحلیل‌گر در لحاظ میگیرد که فرآیند دارااست نیروی خویش را از دست میدهد . اسیلاتورها مخصوصاً برای این مواقع اثرگذار می باشند .

اسیلاتورهای فارکس

نظارت اسیلاتورهای فارکس
آنالیز اسیلاتورهای فارکس از دو عنصر ساخته شده شده‌است : نخستین ; کشف این‌که بازار فارکس در اوربات کوتاه‌ مقطع است یا این که در وضعیت اورسولد . دوم ; انتخاب پراکندگی ارزش چون قیمت اسیلاتور از حدود خویش قبل است .
نیروی جنبش و نرخ تغییر‌و تحول ROC , بنیادی‌ترین اسیلاتورها میباشند . نمودار اسیلاتور راجع به سرعت یا این که عجله هر جنبش اطلاعاتی را به ما میدهد . این دست اندیکاتورها به ما امداد میکنند تا بررسی کنیم پروسه فعلی داراست تقویت می شود یا این که دارااست نیرو از دست می دهد . در فرآیند بعدی یک پروسه رو به بالا , نرخ ارتقاء ارزش کاهش می‌یاید . این تلف کردن نیرو , احتمالا روی نمودار ارزش چشم نشود البته روی یک اسیلاتور حامی تقریبا قابل بازدید است . اندیکاتورهای محاسبه نیرو و نرخ تغییر تحول از اهمیت متعددی برخوردارند .

اسیلاتورها زمانی به سرحد سودآوری خویش می‌رسند که نمودارهای فارکس فرایند مشخصی را در هیچ جهتی نشان نمی‌دهد . در بازارهای دارنده پروسه , سیگنال‌های اسیلاتور بایستی با حداکثر احتیاط استعمال شود . ضابطه بعدی ارزیابی اسیلاتور این است که در مراحل افزایشی , اسیلاتورها وضعیت اوربات و برعکس , در فرایند روبه پایین وضعیت اورسولد را نشان می دهند .

اسیلاتورهای فارکس

نرم‌افزارهای نموداری اساسی , اسیلاتورهای متنوعی را به خواسته

امداد به معامله‌گر در بازارهای ضد هم و شناسایی نقاط عطف احتمالی بها ارائه می دهند .

ارزشمندترین اسیلاتورها Momentum وRate of Change می باشند .

RSI احتمالاً در جایگاه دوم محبوب‌ترین اسیلاتورها ایستاده است و Stochastic نیز اسیلاتور پرکاربردی است .

این جور اندیکاتورها در حرکت‌های کسری بازار یا این که هنگامی که یک فرایند

به فازهای آخرین خویش رسیده است , دوچندان اثر گذار میباشند . همه‌ی اسیلاتورها

اعتبار خویش را وقتی از دست می دهند که بازار در میانه‌ی یک فرآیند کارکشته باشد .

درین وضعیت و به طور کلی در بازارهای دارنده فرایند , خوبتر است از اندیکاتورهای

دیگری مثل مووینگ اوریج استعمال فرمائید . همینطور , اندیکاتورهایی وجود دارا هستند

که مزایای مووینگ اوریج را با شناسایی وضعیت اورسولد/اوربات اسیلاتور ادغام می‌نمایند .

اکسشارژ