انتظاراتی که از سرمایه‌گذاری دارید

انتظاراتی که از سرمایه‌گذاری دارید

از مدیتیشن برای آشنایی خویش و انتظاراتی که از سرمایه‌گذاری دارید به کارگیری فرمائید
مدیتیشن تجسمی یا این که خلاقانه یکی ابتدایی‌ترین تمرینات مدیتیشن است . این سبک مدیتیشن شبیه مدیتیشن بودائی است .

به صورت کلی در‌این سبک ما تلاش می کنیم فرض ها متفاوتی را تجسم کنیم .

به صورت نمونه یک فوتبالیست احتمال دارد خویش را این مدل تجسم کنم که ضربه محکمی به توپ می زند و یک گل فوق‌العاده را به ثمر میرساند .

احتمالا وی توشه دیگر این تجربه را تصور نماید البته این توشه تامل نماید که بعداز زدن گل همگی اورا تشویق می نمایند یا این که گل وی شایسته ترین گل فصل شناخته می‌گردد .

وی مجدد این تجربه خیالی را تکرار خواهد کرد و این توشه احتمال دارد جزئیات دیگری نیز به آن بیفزاید و احساسات جدیدی را در‌این تصویرسازی فرضی تجربه نماید .

همین تجسم کردن سبب می شود تا خلاقیت شخص نیز تقویت شود و فقط به یک سبک یگانه متکی نباشد . ویددرو

ولی این طرز چه ربطی به سپرده گذاری دارد؟

این طریق یاری می نماید تا شما تمام سناریوی های احتمالی که از سود سپرده گذاری دارید را از جوانب گوناگون مشابه سازی فرمایید و به نوعی برای آتی سپرده گذاری فراهم گردید .

این طرز مشابه سازی امداد می نماید تا شما با حقیقت روبرو گردید و با آن کنار بیاید .

برای استارت این جور مدیتیشن فقط کافی است که پروسه ذیل را طی نمائید :
برای تصورات و تجسمات خودتان یک انگیزه تعیین نمایید : می خواهید به چه چیزی برسید؟

برای یک سرمایه‌گذار حرفه‌ای انگیزه آخری تبدیل شدن به یک سرمایه‌گذار وسیع است .

احتمالا سرمایه‌گذار دیگری بخواهد که ریسک‌های جان دار در سبد بودجه را کم کند . شما در کشف کردن هدفی که بر روی آن تمرکز می کنید مختارید و هیچ محدودیتی نیست . همین‌که انگیزه معین شد , آن را روی صفحه بنویسید .

دوران و مکان واجب برای ریلکسیشن پیدا نمایید : مدیتیشن تجسمی مستلزم دست‌کم ۱۰ تا ۳۰ دقیقه عصر است تا

بخش‌های خلاقانه ذهنیت شما فعال شوند . یو اس جی فارکس

در صورتی‌که نخستین بار است که از مدیتیشن برای یافتن راه‌کارهای خلاقانه جهت رئیس انتظارات خویش و

پیاده‌سازی آنها به کارگیری میکنید ,

احتمال دارد به عصر بیشتری نیاز داشته باشید .

روش‌های وصال به انگیزه خویش را از نظر حواس چندگانه خویش تجسم فرمائید : چه احساساتی نسبت به هدفتان دارید؟

زمانی به هدفتان میپندارید چه صورت و شمایلی برای آن تصور می‌کنید؟

از حواس چندگانه خویش برای تجسم و تعریف هدفتان یاری بگیرید .

به صورت نمونه در‌حالتی که شما کارایی می کنید که ریسک‌های نهفته در سبد میزان دارایی خودتان را پیدا فرمائید ,

ممکن است خوب تر باشد که از تصویرسازی آن در ذهن به کارگیری نمائید . در شرایطی که می خواهید سهامی را بخرید ,

ممکن است خوبتر باشد که سوختن لوگوی کمپانی را نیز تجسم فرمائید یا این که صدای انفجار آن را تجسم نمایید .

چنین تصوراتی ممکن است در بالا مسخره به لحاظ برسند , ولی اعتنا داشته باشید که انگیزه از این فعالیت فعال کردن خلاقیت ذهن شماست .

فعال شدن حواس شما منجر بهبود کیفیت تصویرسازی خیالی میشود و خلاقیت شما‌را تقویت میکند .

وصال به انگیزه را از لحاظ احساسات و عاطفه ها خویش تجسم نمائید : چه حسی نسبت به انگیزه دارید؟

در صورتی‌که بدین انگیزه برسید چه واکنشی نشان خواهید داد؟

دیگر افراد چه واکنشی خواهند داشت؟ آیا ناامید شده‌اید؟ استرس دارید؟ آرامید؟

درست‌ترین رمانتیک که چهت نیل به انگیزه نیاز دارید چیست؟ احتمالا شما احساسات و عاطفه ها متعددی را تجربه فرمایید .

همت فرمائید که همه احساسات خویش را به تصورات خودتان از انگیزه بیشتر نمائید . اذن دهید ذهنتان آزاد باشد .

خلاقیت شما دراین مورد نباید محدودیتی داشته باشد .

دست‌یابی به انگیزه را از بُعد تفکرات منطقی فکر کنید : نظرتان درباره با هدفی که دارید چیست؟

آیا این انگیزه یک زمان خوب در رشته شغلی شماست؟

انتظاراتی که از سرمایه‌گذاری دارید

یا این که فکر‌میکنید که زمان شغلی که در یک کمپانی به دست آورده‌اید یک بمب ساعتی است که هر لحظه ممکن است شما‌را نابود کند؟ مطمئن گردید که انگیزه معلوم شده را از همگی زوایا چک نمائید .
فکر کنید که تجسم خیالی شما به وقوع پیوستن یافته است : فرایند قبل به شما یاری می نمایند تا انگیزه خودتان را تجسم نمایید .

تجسم کردن انگیزه و تجربه خیالی در دست‌یابی به آن نقش پررنگی دارا هستند . حالا فکر کنید که بدین انگیزه دست یافته‌اید .

 در حالتی‌که در پروسه پیشین عمیقاً انگیزه خویش را تجسم کرده باشید و از خلاقیت فرضی خودتان امداد گرفته باشید , تجربه شما در تصور وصال به انگیزه مضاعف حقیقی وواقعی خواهد بود . درین تراز کارایی فرمایید تا جایی که ممکن است جزئیات جدیدی را به تجسمات خویش بیشتر نمائید .
تجربه خویش را با اغراق مضاعف تعریف نمایید : همت نمایید تجربه‌تان از تجسم سازی خیالی را با کلمه ها و جمله ها اغراق‌آمیز تعریف نمائید .

این فعالیت سبب ساز میشود تا ذهنیت شما از موقعیت معمولی خویش بیرون شود و با روش‌های خلاقانه‌ای با موضوعات بازخورد نماید . تجربیات خویش از مدیتیشن را یادداشت نمائید , تا بعداً آنها‌را مرور فرمایید . لحن اغراق‌آمیز شما در تعریف تجربه‌ای که داشتید احتمالا شمارا به خنده بیندازد .

این یعنی در تعریف اغراق‌آمیز تجربه پیروز فعالیت کرده‌اید . دقت داشته باشید که خلاقیت یعنی ساختن چیزی نو , غیرمنتظره یا این که چیزی که برای شما طراوت دارااست .
تجربه خویش از مدیتیشن را جذب نمایید : پس از این‌که تجسم سازی خیالی انجام شد , می بایست آن را تجربه فرمایید .

تمام چیزهایی که در زمان مدیتیشن تجربه کرده و روی برگه نوشته‌اید را تجربه فرمایید .

خودتان را درین تصویرسازی خیالی تجسم نمایید و مدت‌زمانی را برای تجربه دوباره آن صرف فرمایید .

کدام جزئیات این تجسم خیالی اساسی هستند؟ آیا نکته‌ای درین تجربه موجود است که شما‌را متعجب می‌کند؟

هر چیزی که به نظرتان خیره کننده بود و بر شما تأثیر میگذارد را یادداشت نمائید .
تا وقتی‌که کاملا بر انگیزه تمرکز نکرده‌اید , به تصویرسازی فرضی ادامه دهید : بعداز این‌که یک تصویر فرضی از هدفی که دارید ساختید ,

تلاش فرمائید آن را مجدد مرور فرمائید .

 هر چه قدر با این انگیزه بیش تر مشغول گردید و به آن پر و بال بدهید , اف ایکس ام

جزئیات برای شما شفاف‌تر خواهد شد و بیش تر با انگیزه و انتظارات شخصیتان از آن انگیزه آشنا خواهید شد .